donderdag 28 juni 2012

Summerdays


De vierkante meter bak was een beetje overwoekerd...een beetje maar, nou goed, heel erg. Vooral de Oost Indische kers was op hol geslagen. Tijd voor een ingreep. Dat is nu eer van je werk...

The square meter container was a bit overgrown ... just a little, well, okay, really bad. Especially the East Indian cress was running away. Time for an intervention. That is honor of your work ...


Vorig jaar herfst had ik van een kleine, biologische pompoen van de Lidl, zaadjes gedroogd en bewaard. Dit voorjaar heb ik ze thuis opgekweekt en later buiten geplant in bakken. Ik had geen flauw idee van wat ik kon verwachten. Of het zou lukken, hoe een pompoenplant er uitziet...Ik verwachtte één pompoen per zaadje... Vorige week verraste de planten me met een handvol bloemen per plant en nu zelfs nog meer. Er beginnen al kleine gele bolletjes aan te komen, de latere pompoen, naar ik verwacht. Wowie, ik ben gek op pompoen en je kunt ze lekker lang bewaren, dus ik zou super blij zijn als ik er een flink aantal kan oogsten.

Last fall I had dried and stored seeds of a small, organic pumpkin of the grosery. This spring I raised them at home and planted them out in containers later. I had no idea what I could expect. Whether it would succeed, what the plant looks like ... I was expecting one  pumpkin a seed ... Last week the plants surprised me with a handful of flowers per plant, and now even more. They begin to grow small yellow balls now. I expect those are the later pumpkins. Wowie, I love pumpkin and you can keep them long, so I would be super happy if I can harvest quite a few.


De eerste groene tomaat van het jaar. Met dat koude weer wilde het niet echt, maar nu het weer warm is, gaan ze langzaam vooruit. Onder een 'moestuinboeket': pompoenblad, rucola- en radijsbloemen (die zijn trouwens eetbaar). 

The first green tomato of the year. With our cold weather they didn't do very well, but now the weather is warm and they grow slowly. A ' garden bouquet': pumpkin leaves, arugula and radish flowers (which are also edible).
 


Het was even flink werk vanmiddag, maar alles staat er weer goed bij en we hadden lekkere, gemengde sla met kruiden vanavond.
Ik ontdekte wel een gebrek bij de uien in één vak van de bak: kleine witte beestjes. Ik heb alles er direct uitgehaald en zal eens zoeken wat het kan zijn en hoe ik het (het liefst met een biologisch thuismaakmiddeltje) kan verhelpen. Voor dit soort dingen is Pinterest ook nog wel eens een uitkomst of een goede tip van een bloglezer???

It was just a lot of work this afternoon, but everything is much better now and we had a nice, mixed salad with herbs tonight. I discovered a flaw in the onions in one compartment: little white critters. I have removed everything immediately and hope to find out what it can be and how I (preferably with a biological homemade remedy) can remedy. Pinterest can be an outcome for this kind of things  sometimes or a good tip from a blog reader??Aan de voorkant bloeit de roos super uitbundig. Jammer dat er geen geur op het blog kan...ze ruiken heerlijk!
At the front of the house the rose blooms very profusely. Too bad there's no smell on the blog ... they smell delicious!


Sla wassen in de wasbak.
Washing lettuce in the sink.


Voordeel van in de stad wonen: heerlijk, rond plat brood van de Marrokaanse bakker. Ideaal voor homemade pizza.
 
The advantage of living in the city: delicious, round flat bread from the Moroccan baker. Ideal for homemade pizza.
Met de rabarber een feestelijke taart gemaakt, want het was van de week 9 jaar geleden dat ik met de liefste man die ik ken, ben getrouwd. Reden voor een klein feestje voor ons twee. 

A festive rhubarb pie, because this week it was 9 years ago that I married the sweetest man I know Reason for a little party for the two of us.

maandag 25 juni 2012

Dansen in de regen - Dancing in the rain"Het gaat er in het leven niet om dat we wachten tot de storm voorbij trekt, het gaat er om te leren om te dansen in de regen." Dus...nu het ook letterlijk heel veel regent hier en de zomerzon zich maar zo af en toe laat zien... tijd om te dansen in de regen!  Hoe? Dat is voor iedereen anders, voor mij ziet het er ongeveer uit zoals op de foto's te zien is. Genieten van de kleine, mooie dingen in het leven zoals jam maken, stofjes en lapjes organiseren, gezonder gaan eten en lekkere recepten uitproberen. Genieten van de heerlijke, zoete geur van perzikken, het sap dat tijdens het schillen over je vingers druipt en de felle kleuren.

So ... now it literally rains a lot here and the summer sun hides itself... it is time to dance in the rain! How? That is different for everyone, for me it looks something like the pictures below. Enjoying the small beautiful things in life such as making jam,  organize patches, eat healthier food and try tasty recipes. Enjoy the delicious, sweet scent of peaches, the dripping of juice during over your fingers while peeling and the bright colors.
 


Tafelloper die ik vorige week heb gemaakt. Het lapje stof heb ik gekregen van mijn naailerares, ze neemt altijd stofjes en naaispullen mee, zo lief. 
Table Runner that I've made last week. I received the piece of fabric from my sewing teacher, she always takes fabric and sewing stuff with her, so sweet.De perzikjam: 1000 gram perzikken geschild en ontpit. Er bleef 620 gram perzik over. 
Ik maakte een jam zonder al te veel suiker.
620 gram perzik, 122 gram geluisuiker (groene verpakking), 125 gram suiker (inclusief een eetlepel vanillesuiker) met 4 gram jammaker. Genoeg om 2 potjes tot de rand te vullen en voor een kopje voor direct gebruik (ik had geen potjes meer).

Peach Jam: 1000 grams peaches peeled and pitted. There was about 620 g peach left.
I made a jam without too much sugar.
Peach 620 gram, 122 grams of special sugar for jam (green packaging), 125 grams of sugar (including a tablespoon of vanilla sugar) with 4 grams jam maker. Enough to fill 2 jars to the brim and fill a cup for immediate use (I had no more jars).
·         

Misschien pak ik zo eerder een gezonde snack dan koek of chocolade. Door de groente snacks zo in het zicht te zetten, krijg ik er eerder zin in.
I have placed the veggies in sight in the hope that I will take it sooner and eat this instead of a cookie or chocolate.


Ideetje van Pinterest: bevroren halve banaan, dippen in een vierkantje gesmolten, donkere chocolade. Mmm... getest en helemaal goed bevonden! Goede gezonde snack.
Idea of Pinterest: half of a frozen banana, dipping it into a square melted dark chocolate. Mmm ... tested and found to be quite good! Good healthy snack.


Verrassing!
Cake, chocoladeglazuur en een mengsel van geschaafde kokos en chocolade als topping. Deze cake was van vorige week om iets met het kokosnootvlees te doen dat ik over had na het maken van kokosmelk. Het was een heerlijke cake, maar de volgende dag...was de hele bovenkant roze gekleurd! Iemand enig idee hoe dat kan? Ik denk misschien het citroensap dat in de cake zat... Ik begrijp dat ze voor het roze kleuren van kokos een bepaald soort zuur gebruiken, dus misschien is het zuur van het citroensap langzaam bij de kokos gekomen? Ik weet het niet zeker, maar de kokos was nog wel echt goed, het was niet bedorven. En roze cake is wel weer extra bijzonder. Om niet teveel te eten, heb ik de helft ingevoren.

Surprise!
Cake, chocolate glaze and a mixture of grated coconut and chocolate as a topping. This cake was made last week for something to do with the coconut that I had after making coconut milk. It was a delicious cake, but the next day ... the whole top was pink! Anyone have any idea about how that's possible? Maybe the lemon in the cake came trough ... I understand that for making coconut pink a kind of acid is used, so maybe the tartness of the lemon juice came slowly in the coconut topping? I'm not sure, but the coconut was really good, it was not spoiled. And a pink cake is extra special. To avoid overeating,
I've put half of it in the freezer.Memoriseren
Daarnaast las ik in het boek 'echtgenote naar Gods hart' van Elisabeth George een goed advies voor vrouwen die veel thuis werken: memoriseer Bijbelteksten onder het werk (of luister naar een lezing over een thema dat je bezig houdt). Ik heb het vandaag geprobeerd en ik was verrast dat het zo goed 'werkt'.  Ook om je gedachten van je eigen zorgen af te leiden en te richten op Gods werkelijkheid die jouw zorgen overstijgt. Zo heb ik bijvoorbeeld de laatste tijd erg veel zin om naar het buitenland op vakantie te gaan. Wij zijn altijd reislustig geweest, maar nu wij voor adoptie hebben gekozen en voor een leven waarbij ik niet veel buiten huis werk, is het niet waarschijnlijk dat wij de komende jaren ergens anders heen gaan dan naar het land van ons adoptiekindje. Het is maar vakantie, ik weet het, maar voor mij is het belangrijker dan bijvoorbeeld een nieuwe badkamer ofzo. Daarnaast weten we dat we bij mensen in Amerika en Londen van harte welkom zijn...En dus, voor je het weet, sluipt er onvrede in je hart. Daarom had ik een passende tekst voor mijn eigen situatie gezocht: 1 Tim.6:8 "Wij hebben voedsel en kleren, laten wij daar tevreden mee zijn." Zo gauw ik dacht aan buitenlandse reizen, of hoe gaaf het zou zijn om een groot stuk land te bezitten of om naar Amerika of Israel te gaan, dan dacht ik weer aan die tekst en herhaalde ik de tekst in mijn hoofd. Het hielp echt!

To memorize
I read in the book 'wife after God's heart' of Elizabeth George good advice for many women who work at home: memorize Bible verses on the job (or listen to a lecture on a topic that keeps you busy). I tried it today and I was surprised that it worked so good. Also good  to get your mind of your own worries to and focus on the reality of God that surpasses your concerns. For example, I recently realy wished I could go on a holiday abroad. We were always keen on traveling, but now we have choosen for adoption and for a life where I do not much work outside the home, it is unlikely that we go elsewhere than to the country of our adoptive child, the coming years. It's only holiday I know, but for me it is more important than for example a new bathroom or something. In addition, we know that we are welcome by people in America and London ... And so, before you know it,  dissatisfaction creeps into your heart. Therefore, I had  searched an appropriate text for my own situation: 1 Tim.6: 8 "We have food and clothing, let us be content with that." As soon as I thought of traveling abroad, or how cool it would be to own a great piece of land or to go to America or Israel, then I thought back to that text and I repeated the text in my head. It really helped!Laatste foto's: de kantrand van een oud Laura Ashley kussensloop halen om later weer iets mee te doen. Te mooi om weg te gooien! Met een mooie, historische foto. 

Latest pictures: the side edge of an old Laura Ashley pillow to get something to do with later. Too good to throw away! With a nice, historic photograph.
zondag 24 juni 2012

Vrienden die inspireren ~ Inspiring friends
 De moestuin van vrienden. De kinderen hebben alle vier hun eigen stukje grond waarop ze rode bessen, kool en bieten verbouwen. Wat geweldig om de kinderen bezig te zien, hun stukje te onderhouden, bessen te proeven, thuis de kool te wegen. Denk eens in wat kinderen kunnen leren van de moestuin. Niet alleen over de groei en bloei van planten en insecten, maar ook hoeveel iets weegt, de invloed van het weer, enthousiasme over het eten van je eigen gezonde groenten, de seizoenen ervaren, verantwoordelijkheid (over je eigen stukje grond), werken met je handen...

En voor wie een moestuin geen optie is (bijvoorbeeld voor ons): je kan dat altijd doen in de meest onwaarschijnlijke plekken: kisten met tomaten- en paprikaplantjes aan de zijkant van een brandtrap, potten op een dakterras of balkon of door een paar tegels uit de zijkant van een gemeenschappelijke buitengang te halen. Kinderen`(en volwassenen : ) leren er meer van dan je in eerste instantie misschien denkt.The vegetable garden of friends. All four children have their own piece of land where they grow red berries, cabbage and beet crops. How wonderful to see the children occupied, maintaining their piece, tasting berries, taking the coal to home. Think of what children can learn from the vegetable garden. Not only about the growth and flowering of plants and insects, but also how much something weighs, the influence of the weather, enthusiasm about eating your own healthy vegetables, seasons, experienced responsibility (on your own piece of land), working with your hands ...  

And for whom a garden is not an option (for example, for us): you can always do so in the most unlikely places: crates of tomatoes and pepper plants on the side of a fire escape, pots on a terrace or balcony, or by removing some tiles from the side of a corridor outside. Children (and adults : ) learn more from it than you may initially think. Inspiratie voor zondag:
Psalm 68: 27 Loof God in de samenkomsten,
loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. 
Inspiration for Sunday:
68th Psalm: 26 Bless ye God in the congregations, 
even the Lord, from the fountain of Israel.


We hadden een geweldige dag en voor volgende week hebben we heerlijke rabarber, kool en sla. Super!
We had a great day and for next week we have delicious rhubarb, cabbage and lettuce. Super!

dinsdag 19 juni 2012

Onvoorwaardelijk - Unconditionally


 De drie belangrijkste woorden over het huwelijk...
The three most important words about marriage ...


-        Onvoorwaardelijke genade, barmhartigheid en liefde. 

      Dat betekent dat het huwelijk niet afhankelijk is van tot in hoeverre de ander jouw behoeftes vervult of helemaal bij jou past.  Het gaat in de eerste plaats niet om wat je voor diegene voelt aan romantische gevoelens, maar om onvoorwaardelijke liefde, genade en barmhartigheid. 

      Vaak past iemand niet eens in alles bij je. Doet God dat om jou het leven zuur te maken? God is toch de beste matchmaker? Verrassing, Hij werkt altijd anders dan wij denken. Hij geeft jou een kans om te leren iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. Zo kan je op Hem gaan lijken.
-        
          Als je niet van iemand houdt omdat diegene tekort schiet in van alles, dan moet JIJ je bekeren! Je hebt immers een verbond aan gegaan met God en je hebt beloofd onvoorwaardelijk van de ander te houden.

-        Onvoorwaardelijke liefde is het fundament. Niet de persoonlijkheid of het karakter van de ander. Het gaat om het fundament, maar dat is nog niet de hele volheid van het huwelijk. Je kan daarbij natuurlijk ook een hele lieve partner hebben, dat maakt het huwelijk vol.

      Unconditional grace, mercy and love.
 
      This means that marriage is not dependent on to what extent the other fulfills your needs or totally suits you. It is primarily not about what you feel and about those romantic feelings, but unconditional love, grace and mercy.
 
      Often a person does not even fit with you in everything. Does God wants to make your life miserable? Isn't it true that God is the best matchmaker? Surprise, He is always different than we think. He gives you a chance to learn to love someone unconditionally. This allows you to look more like Him.
 
      If you do not love someone because that person fails in everything, then you must convert YOU! You have indeed made a covenant with God and you promised to love the other unconditionally.

Unconditional love is the foundation. Not the personality or character of the other. It is the foundation, but that's not the whole fullness of marriage. You can of course also have a very loving partner, that makes marriage
fulfilled.

    
      Deze gedachten bij het huwelijk komen niet van mezelf, maar van Paul Washer. Ik heb zijn preken/ lezingen hierover beluisterd, ze naast de Bijbel gelegd en ze besproken met mijn man. Sommige dingen (de uitwerking van bepaalde Bijbelse principes) vinden we wat te ver gaan, maar in heel veel van wat hij zegt zie ik de Bijbel tot leven komen. Ik wil het dan ook graag delen. Als je naar hem luistert dan zie je dat een vrouw en een man er niet minder van worden als ze naar de Bijbel luisteren, het wordt eerder mooier in je huwelijk en als je, je bewust bent van de diepere, geestelijke betekenis van je huwelijk, dan kan je het ook nog eens meer los zien van je gevoelens die soms kunnen schommelen. 

      Paul Washer schat vrouwen daarbij op hoge waarde. Als vader geeft Hij in een komische setting aan wat hij iemand allemaal wel zou willen aandoen die zijn dochter slecht zou behandelen. Een beetje in de trant van: "I'll hunt you down' en 'I will find you!' Hieruit blijkt zijn vaderlijke liefde en de wraak die hij zou willen zoeken voor iemand die zijn kind wat zou aan doen (ik hoop niet dat hij het echt zou doen, het was een humoristisch stukje). Maar dan de serieuze betekenis: christelijke vrouwen zijn dochters van God… Dus als je als man, jouw vrouw, lees:een dochter van God, slecht behandeld… denk je dan in, wat God daarvan zal vinden!
  
     These thoughts about marriage are not original my own, but from Paul Washer. I have listened to his sermons / lectures about this, and placed them next to the Bible and discussed them with my husband. In some things we think he is going a bit too far (the effect of certain Biblical principles) , but in a lot of what he says I see the Bible come to life. I would therefore like to share this with you. If you listen to him you see that a woman and a man will not become less when they listen to the Bible, it will rather become more beautiful in your marriage and if you are aware of the deeper, spiritual meaning of your marriage, then you can even see trough your feelings that can sometimes fluctuate.

Paul Washer treasures women on high value. As a father he gives - in a comic setting- an example to what he will do to anyone who wants to harm his daughter. And he would be treating him badly! A bit like: "I'll hunt you down" and "I will find you!" This shows his fatherly love and revenge that he would look for, if someone would hurt his daughter. (I hope he would not really do it all, it was a humorous piece). But then the serious meaning: Christian women are daughters of God ... So if you as a man, mistreat your wife, read: a daughter of God ... do think of what God will think about that!


      Paul Washer spreekt in zijn lezingen vooral veel tot mannen, omdat volgens zijn uitleg naar de Bijbel, zij het huwelijk leiden. Zij zijn als een manager die verantwoordelijkheid schuldig is aan de directeur. Heeeeel controversieel in deze tijd! Maar persoonlijk kan ik zeggen, dat sinds wij dit pad op zijn gegaan in ons huwelijk, het alleen maar rijker, voller en beter is geworden, terwijl het daarvoor eigenlijk ook al heel goed was. Niet om iemand de ogen uit te steken, maar gewoon om aan te geven dat je niet op je lauweren moet rusten, dat er altijd iets te verbeteren valt. 

        Paul Washer speaks  in his lectures a lot to men because, according to his explanation to the Bible, they lead the marriage. They are like a manager who owes responsibility to the Director. Very, very controversial at this time! But personally I can say that since we have gone on this path in our marriage, it only became richer, fuller and better, while before  it was also actually quite good. Not to make some people jealous, but simply to indicate that you do not need to rest in working on your marriage, that there is always something to improve.


      Feministen zullen wellicht zeggen dat je als vrouw minder waard bent als je volgens Bijbelse leefregels leeft en bepaalde ideeen hebt bij Bijbelse leiding e.d. Dat kan ik begrijpen, want vroeger vond ik het idee dat de man 'de baas' is afstotelijk en we hebben zelfs een huwelijksformulier gekozen waarin het leiderschap van de man iets vriendelijker werd omschreven. Nu begrijp ik dat het absoluut de bedoeling niet is om mannen 'baasje' te laten spelen in huis, maar dat God wil dat zij dienend leiding geven, vooral in geestelijke zaken. En of dat nu bij je karakter past of niet, iedereen kan het, want God zal geen opdrachten geven die onuitvoerbaar zijn. Met Zijn kracht kan een man zijn taak leren vervullen en een vrouw ook.
  
        Feminists will probably say that as a woman you're worth less if you live according to Biblical precepts and have certain ideas about biblical leadership, etc. I can understand that, because once I found the idea that the man  was "the boss" repulsive and we even had chosen a marriage form in which the elected leadership of the man was described somewhat friendlier. Now I understand that it is absolutely not the intention for men to play 'boss' at home, but that God wants them to serve in their leadership, especially in spiritual matters. And whether that fits with your character or not, anyone can do it because God will not give orders that are unenforceable. With His strength a man can learn how to accomplish his task and also a woman.     Concreet?  Een paar voorbeeldjes: 
 • De man zou het voortouw moeten nemen in geestelijke zaken, als het Bijbellezen telkens vergeten wordt, is Hij de aangewezen persoon om dit weer op te pakken.
 • De vrouw kan hem daarbij helpen door bijvoorbeeld de Bijbel alvast klaar te leggen.
 • De man kan zijn blijdschap om God te dienen overbrengen aan zijn kinderen, Hij kan zich in hen interesseren en dingen met hen doen die hem zelf eigenlijk niet eens zo liggen, om zo de opofferingsgezindheid van Jezus over te brengen (zie de film Courageous waar de vader met zijn zoon gaat hardlopen)
 • De vrouw kan ervoor zorgen dat zijn de man tot hulp is (Zie Genesis 2:18) door bijv. een vrolijke begroeting te geven als hij thuis komt en de vrouw al eerder thuis is. Als het dan ook een beetje opgeruimd en niet chaotisch is, is ook mooie meegenomen (Titus 2). Klinkt traditioneel, nietwaar? Is het ook, want de traditie gaat terug op de Bijbel. 
 • De man neemt geen (geestelijke) beslissingen zonder diepgaand met zijn vrouw te overleggen, zij is immers zijn hulp? Samen praten en bidden zij hierover. Uiteindelijk is de man eindverantwoordelijke, maar hij mag zijn vrouw niet negeren in deze zaken en waar het kan is het, het beste als het een beslissing van jullie samen is. 
 • Mannen wordt gevraagd hun vrouw lief te hebben (Efeze 5). Wij vrouwen hebben het nodig om dit te  zien en te horen!
 • Vrouwen wordt gevraagd hun man respect te geven, hemzelf en zijn positie op waarde te schatten, hem niet te ondergraven maar zijn beslissingen (die jullie veelal samen nemen) te vertrouwen. (Efeze 5) Door je man te vertrouwen, vertrouw je God. Omdat je huwelijk in de eerste plaats een verwijzing is naar de relatie tussen God en de mensen die van Hem houden, geef je zo een verwijzing naar het vertrouwen van christenen in God.
 • Dit komt trouwens overeen met enquetes uit het verleden waaruit bleek dat vrouwen vooral behoefte hebben aan liefde (in de top 3) en mannen aan respect (in de top 3) in hun huwelijk. God weet wat wij nodig hebben! Vertrouw Hem maar
 •   
  !!! Dit gaat niet over huwelijken waarin mishandeling of andere gevaarlijke dingen gaande zijn, ik heb het hier over gewone huwelijken waarin goede en slechte tijden zijn!!!


          Specifically? A few examples: 

     * The man would take the lead in spiritual matters, for example as the Bible reading is always forgotten, he is the person designated to pick this up.
     * The woman can help him by example, by laying the Bible on a easy place.
     * The man may convey to his children his joy to serve God, he can have an interest in them and the things they do, and then do these things with them, even if he himself actually don't like these things, so he can show the sacrifice of Jesus on to them (see the movie Courageous where a father goes running with his son)
     * The woman can help the man  (see Genesis 2:18),  by giving a cheerful greeting when he comes home and the woman is already at home. If the woman is at home and he comes home it will help if it's not a mess and is not chaotic, this is also taken into account (Titus 2). Sounds traditional, right? Is it, because the tradition goes back to the Bible.
     * The man does not take (mental) decisions without thorough consultation with his wife, she is his help! Together they talk and pray about it. Ultimately, the man is ultimately responsible, but he can not ignore his wife in this business and where it can it is the best to make decisions together.
     * Men are asked to love their wives (Ephesians 5). We women need to  see and hear this!
     * Women are asked to respect their husbands to respect himself and his position, not to undermine his decisions (which you usually will make together) and to trust him. (Ephesians 5) By trusting your man, you trust your God. Because your marriage is in the first place a reference to the relationship between God and the people who love him, you give as a reference to the faith of Christians in God by trusting your husband.
    * This is also consistent with past surveys showing that women especially need love (in the top 3) and men respect (in the top 3) in their marriage. God knows what we need! Trust Him!

     !!! I'm not talking to anyone who is in an abusive or otherwise dangerous marriage, I'm talking to the mainstream of marriages with good and bad things on its time!!!!
 
 
 Tenslotte nog een fotootje van mijn nichtje op een open tuinendag in haar woonplaats. 
Ik heb haar zelf niet gezien, maar mijn man vond deze foto op Urk.nl, een digitale krant.
Ze heeft een soort semi- klederdracht aan, zo schattig!

Finally a picture of my niece on an open garden day in her hometown.
I have not seen her, but my husband took this photo on Urk.nl, a digital newspaper. She wears a kind of semi-Dutch dress, so cute!

Meer weten over het doel van een huwelijk? Hier het hele filmpje (ook in NL)
Want to know more about the purpose of marriage? Here the whole film (with Dutch translation):