maandag 19 november 2012

Liebster Blog Award

Hannie bedankt voor het geven van de liebster blog award! Wat leuk! En ik ga 'm zeker doorgeven!
Hannie thanks for giving the liebster blog award! It's so nice! And I'm definitely going to  pass it on!

 

(Liebster is Duits voor Favoriete)
Okee, ik heb dus een blog award gekregen (klikt best stoer : ) en het is een doorgeef-award. Het is internationaal volgens mij... dus ik hoop dat ik elf blogs kan vinden (zijn er nog best veel)

Dit zijn de regels:


1. Vertel 11 dingen over jezelf 2. Beantwoord de 11 vragen, die aan je gesteld worden 3. Maak 11 nieuwe vragen.
4. Kies 11 bloggers met minder dan 200 volgers en stuur hen de Award
5. Laat het hen weten

6. Bedank de persoon, van wij jij de nominatie kreeg. 

(Liebster is German for Favorite)

Okay, so I have a blog award (sounds pretty cool:) and it's a pass-award. It is international ... so I hope I can find eleven blogs (that' quite a lot)


Here are the rules:


1. Tell 11 things about yourself
2. Answer the 11 questions
3. Create 11 new questions.
4. Choose 11 bloggers with less than 200 followers and send them this Award

 5. Let them know
6. Thank the person who has given you the nomination.

 


1. Dus eerst elf dingen over mijzelf: genade, huwelijk, verwondering, geschiedenis, haken, gezelligheid, ouderwets bakken & koken, zelf maken, lezen, kostuumdrama's, katten&kippen
2. en 3. Ik heb geen concrete vragen gekregen, maar vind het wel leuk om dit er in te houden, ik heb besloten onderaan dit blog de vragen van Jedidja te beantwoorden die de award aan Hannie gaf. Dit zijn ook direct de vragen die ik doorgeef, want ik vind het gewoon erg leuke vragen.
4. De zeven bloggers (er zijn vast meer goede blogs, maar ik moet zo ook nog de was doen ; -) aan wie ik een Award geef zijn... Marjolein, Jes , Zeeuwse Mamma, Diane, Linda, A Christian lady, An ordinary Housewife,
Ik hoop dat er geen blog tussen zit die al eens eerder is vereerd met de Liebster Award!

5. Ga ik doen, zodra dit online staat. 
6. Heb ik natuurlijk als eerste gedaan, nogmaals bedankt Hannie!


1. So first eleven things about me: grace, marriage, wondering, history, crocheting, cosiness, old-fashioned cooking & baking, DIY, reading, costume dramas, cats & chickens

2. and 3. I have not gotten any specific questions, but I do like to keep the questions in there, so I decided to answer the questions of
Jedidja (who gave the award to Hannie) at the bottom of this blog . These are also the questions I pass, because I think the questions are just really fun.

4. The seven bloggers (there are probably more good blogs, but I must also do the laundry today ; -) to whom I give an award to, are ...
Marjolein, Jes , Zeeuwse Mamma, Diane, Linda, A Christian lady, An ordinary Housewife,
 
I hope there's no in between blog which have already been honored with the Liebster Award!
5. I'm going to do once it is online.
6. I have of course done this first, thanks again Hannie!

Elf vragen:

1.   Wat is voor jou het leukste moment van de dag?
's Avonds rond acht uur met een kopje koffie op de bank samen met mijn lief.

2.   Als je hond wilde, welke zou je kiezen?
Een waakhond die voor ons heel lief en beschermend is, maar waar ik ook samen mee zou kunnen wandelen in het bos omdat íe dan beschermend genoeg zou zijn. 

3.   Favoriete kleur?
Ik ben een kleurrijk type, dus kom maar op met die kleuren. Ik kan beter zeggen welke kleur niet??? Nou vooruit, als het gaat om interieur en kleding heb ik minder met lichtgeel, oranje en paar

4.   Hoe lang blog je al en hoe kwam je ertoe om het te doen?
Sinds najaar 2010. Ik kwam het blog Aspiring Homemaker tegen en blogs over homesteading. Ik zocht naar Nederlandse blogs in diezelfde stijl, maar kon ze niet vinden. Oorspronkelijk wildeik mij beperken tot homesteading in the city, maar gaandeweg raakte ik geinspireerd om over meer te schrijven. Het geloof maakt zo'n groot deel uit van wie ik ben, dat ik mijn mond er niet over kon houden : ) En zo kwamen er wel meer onderwerpen bij. Ik vind het moeilijk om mij tot 1 onderwerp te beperken.

5.   Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Als echt klein kind: de opgetogen stemming wanneer ik jarig was of wanneer we op vakantie gingen. Alsof jarig zijn de hemel zelf was (niet oneerbieding bedoeld): cadeautjes, zelf je eten kiezen, slingers, trakteren, een hele dag bijzonder zijn... dat maakt allemaal zoveel indruk als je klein bent!

6.   Waar zou je heen willen als geld geen rol speelde?
Puur voor het plezier? Dan zou ik zeggen de Verenigde Staten. Wij zijn daar één keer geweest en hebben daar zo genoten. Er is nog zoveel te ontdekken daar. Amerika is wel een beetje een passie van mij, dus dat was geen moeilijke keuze. Op nr. 2 komt Groot-Brittanie, maar die wens gaat al snel in vervulling.

7.   Aan welke historische persoon zou je iets willen vragen?
(Als het geen Bijbels persoon is) Laura Ingalls Wilder, de schrijfster van de Kleine Huis-boeken. Ik vind het fascinerend dat zij nog in de huifkar heeft gezeten op weg naar The Wild West en aan het einde van haar leven nog het vliegtuig heeft gebruikt. Ze heeft zoveel meegemaakt en zien veranderen en toonde een positieve, gelovige levenshouding.
8.   Iets leuks, dat bijna niemand van je weet?
Ik heb een neiging verslaafd te raken aan tv-series als de humor of het verhaal mij aanspreekt.  Eleven questions:

1. What is for you the best moment of the day?Evening around eight o clock with a cup of coffee on the couch with my love.


2. If you wanted a dog, what would you choose?A watchdog that's very sweet and protective for us, but also protective enough that I could walk in the forest  with it. 


3. Favorite color?I'm a colorful type, so bring on those colors. I better tell what color not??? Well allright, when it comes to decor and apparel I have less interest in pale yellow, orange and purple.

 
4. How long have you been blogging and how did you begin?Since autumn 2010. I found the blog
Aspiring Homemaker and blogs about homesteading. I searched for Dutch blogs in the same style, but could not find them. Originally I wanted to limit myself to homesteading in the city, but gradually I became inspired to write about more. Faith is such a big part of who I am, that my mouth could not stop talking about it : ) And thus there are more issues on this blog. I find it hard to limit to 1 topic.

 
5. What is your best childhood memory?When I was a really small child: the elated mood when my birthday was or when we went on vacation. As if this birthday was heaven (not meant dishonoring): gifts, the choosing of your own food, garlands, giving treats, to be so special for one day ... that is all so impressive when you're small!


 
6. Where would you want to go if money played no role?Just for fun? I would say the United States. We have been there once and have so enjoyed it. There is so much to explore there. America is a bit of a passion of mine, so that was not a difficult choice. At No. 2 is Great Britain, but this wish will soon be fulfilled.


 
7. Which historical figure would you like to ask?(If the person is not Biblical) Laura Ingalls Wilder, author of the Little House books. I find it fascinating that shehas  still traveled in the wagon on the way to The Wild West, while at the end of her life she used an airplane. She has been through so much and has seen so much change and showed a positive, believing attitude.


 
8. Something good, that almost none known of you?I have a tendency to become addicted to TV series if I like the humor or the story.
9.   Bakje ijs of warme snack?
Warme snack! Geen twijfel.
10. Waar zou je graag een blog over lezen?
Mensen die in Nederland zelfvoorzienend leven en dit inspirerend weten te verwoorden in een blog met een leuke vintage-achtige lay-out en het zou nog extra leuk zijn als de blogschrijver christelijk zou zijn en vanuit die invalshoek naar de natuur zou kijken. Tjah... soms kan ik een beetje veeleisend zijn ben ik bang ;-)
11. Hoe ziet je favoriete stoel eruit?
Een mooie Engelse hoge oorstoel met een warm plaid erover gedrappeerd. Op een plekje bij een open haard uiteraard.
9. Ice or hot snack?
Hot snack! No doubt.

10. What new blog would you like to read?
About people in The Netherlands which are self-sufficient and can write about it in an inspiring way in a blog with a nice vintage-style layout and it would be extra nice if the blog writer was a Christian , and from that perspective would look at nature. Tjah ... Sometimes I can be a bit demanding, I'm afraid;-)

11. What does your favorite chair look like?
A beautiful English high Ear Chair with a warm blanket draped over it. In a place with a fireplace of course.

9 opmerkingen:

 1. Hoi Annemieke,
  Gefeliciteerd, het is inderdaad een hele leuke blog om te lezen. Je schrijft op een leuke manier over uiteenlopende onderwerpen. Vooral zo doorgaan.
  Groetjes Marieke J.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gefeliciteerd hoor. Wat mij betreft heb je hem dubbel en dwars verdiend!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gefeliciteerd met je award! Ook wat mij betreft: je hebt 'em echt verdiend!
  Groetjes, Adelheid

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Thank you for nominating me with the Liebster Award. This was very kind of you, and I appreciate the fact that you thought of me. :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dear Annemieke, Thank you for the nomination :) It is an honor! However, we have already received this award in the past so I hope someone else can benefit from the sweetness!!! :)

  Sincerely and thankfully, JES :)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gefeliciteerd Annemieke! Het is juist zo leuk dat je over al die verschillende onderwerpen schrijft.Jouw blog is steeds een van de eerste die ik bekijk! Dank je wel en Ga vooral zo door!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Oh dankje, heel leuk dat je al meteen aan mij dacht, ondanks dat we elkaar nog maar net 'kennen' op het www ;-)
  De afgelopen jaren heb ik al vaker een award gekregen (ook een paar keer met vragen) die ik dan heb beantwoord en doorgegeven, dus als je het niet erg vindt, doe ik er verder niets mee op mijn blog.
  Wat leuk om via de award meer over je te weten te komen. Ik stel voor dat als je meer over mij te weten wil komen, je de reacties op de awards kunt lezen: http://zeeuwsemama.blogspot.nl/search/label/Award ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Lieve Annemieke, langs deze weg een warme groet uit mijn hart en ook een hartelijke felicitatie voor de AWARD. Dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n prachtige inspirerende weblog! Wat schrijf toch altijd weer schitterend mooi en wat zijn je stukjes en foto's bijzonder. Jij weet echt de kleine dingen in het leven te zien, op waarde te schatten en ze uit te vergroten met een levend gelovig Christelijk randje. Geweldig om te lezen dat jij je geloof zo vrijmoedig uit durft te dragen op je blog. Ik wens je heel veel zegen toe voor de toekomst! Ik hoop dat ik nog lang mag genieten van jouw bijzondere blog. Misschien vind je het leuk om mijn blog ook eens te bekijken. Mijn man en ik delen echt voor 100% jullie interesses. En dat is wonderlijk! Ik kom namelijk ook niet zoveel mensen tegen die zo leven (vol van geloof, eenvoudig, zelfvoorzienend,creatief,moestuin, natuur enz) Onze blog bestaat al even maar is pas sinds enkele weken over gegaan op BLOGSPOT. Onze "oude berichten" van de vorige weblog zijn nog "under construction" Misschien vind je het leuk om eens een kijkje te nemen, en passen wij een klein beetje in je antwoord van vraag 10. Hi hi... Liefs Suzanne
  http://marcelensuzanne.blogspot.nl/

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.