donderdag 20 september 2012

Zin in de herfst - Enjoy the autumnDeze week heb ik de kinderen in de klas onder andere geleerd dat de herfstvakantie met het oogsten te maken had. Ik vertelde ze dat de kinderen vroeger vrij kregen om te helpen met het opbergen van de oogst. Het is nog geen herfstvakantie, maar hier is onze eigen mini-dakterras-oogst begonnen. Doordat alles in potten en bakken staat, kregen de bieten wel een bijzondere langwerpige vorm. Ze smaakten er niet minder lekker om!

This week I have teached the kids in the class that the autumn holiday had to do with the harvest. I told them that the children used to be free to help with storing the harvest. It's not autumn holiday yet, but here our own mini-roof-harvest has began. Because everything is in pots and containers, the beets were a special oblong shape. They didn't taste less though! Niet te geloven dat het nu alweer herfstig is. Het leek nog maar enkele maanden geleden dat ik bij een mevrouw uit de kerk was uitgenodigd om iets over quilten te leren en zij bij de voordeur vertelde hoeveel ze van de herfst houdt. En nu is het gewoon alwéér herfst!  

I can not believe it's already autumnal. It seemed only a few months ago that I was at a visit by a lady from our church to learn something about quilting and we were standing at the front door were she told  me how much she loves autumn. And now it's fall again!
 Nou ja, zowat dan. In het bos was het dit weekeinde erg herfstig. De bladeren waren nog niet zo verkleurd, maar er waren volop paddenstoelen, eikels en dennenappels. We hebben de piramide van Austerlitz bezichtigd (wat een rariteit), van alles verzameld om de herfstsfeer ook binnenshuis te brengen en daarna pannekoeken eten. 

Well, just about then. In the forest it was very autumnal this weekend. The leaves were not discolored yet, but there were plenty of mushrooms, acorns and pinecones. We visited the Pyramid of Austerlitz (which is a rarity), we gathered all kinds of things to bring  the autumn atmosphere indoors and then eat pancakes.
 


 

 
 

De afgelopen dagen waren erg druk en ik vond het lastig om weer geïnspireerd te raken, laat staan iets te delen. Maar dit weekend heb ik mijn fototoestel meegenomen en heb weer het een en ander aan schoonheid kunnen vastleggen.  

The last few days were very busy and I found it difficult to be inspired again, let alone something to share. But this weekend I took my camera and I tried to capture things of beauty again.


 Ook krijg ik langzaam aan weer kriebels om weer te gaan haken en me echt volop te geven aan dat naaiproject waar ik sinds kort aarzelend aan begonnen ben. Wij wachten nog altijd op goed nieuws uit Zuid-Afrika. We zijn gezegend met veel meeleven, onder andere van familie, buren en vrienden en we hebben een warme ‘kerkelijke familie’. Elke zondag is er belangstelling, dat doet echt goed. 

It also slowly itches me to go crocheting again and really give myself to this sewing project I recently hesitantly started. Meanwhile we are still waiting for good news from South Africa. We are blessed with great sympathy, among others, family, neighbours and friends and we have a warm "church family." Every Sunday there is interest, we appreciate this very much.


Een van de kaartjes die de afgelopen tijd bezorgd werden. Een geweldige foto! Het beeld is volgens mij in mijn  dromen opnieuw op komen duiken. Die lach en die ogen, dat doet wat met je, toch? Daarnaast een potje met mos en een zilverkleurig hartje. Kreeg ik alweer een tijd geleden van mijn schoonzus in een lastige tijd. Er staat op 'I said a prayer for you today.'  

One of the cards that were recently delivered. A great picture! The picture seems to made a comeback in my dreams. That smile and those eyes, that does something to you, right? In addition, a jar with moss and a silver heart that I've got quite a while ago of my sister-in-law in a difficult time. It says 'I said a prayer for you today.'

Nog enkele ideeen voor de herfstperiode die eraan komt. Klik op het onderste plaatje voor meer informatie en de bron. De andere twee plaatjes komen van Pinterest :

A few ideas for the autumn to come. Click the bottom picture for more information and the source. The other two pictures are from Pinterest :
En voor wie niet zo creatief is maar toch even tijd voor zichzelf wil nemen terwijl het buiten regent en waait... de herfst biedt ons genoeg dagen om in deze toestand door te brengen....'Druk' is het meest overgewaardeerde woord dat er bestaat, las ik pas. Probeer tijd te vinden om ook lekker te genieten van de dagen die je krijgt. O, dat klinkt moralistischer dan ik bedoelde. Tijd om dit blogje te beeindigen. 

Geniet van elk seizoen,

Annemieke

And for those who are not that creative but still want to take some time for themselves while it's raining outside and the wind blows ... autumn offers us enough days to spend in this state .... "Bussy" is the most overrated word that exists, I read recently. Try to find time to enjoy the days that you get. Oh, that sounds more moralistic than I meant. Time to end this little blog. 

Enjoy every season,

Annemieke

2 opmerkingen:

  1. Ha Annemieke, heerlijk hè herfst! Hier nog iemand die er erg van geniet. Succes met wachten...

    Gr. Suzanne

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat een prachtige kleurrijke oogst!
    Eet smakelijk!

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.