dinsdag 4 september 2012

Je eigen taal en dagelijks leven - Your own laguage and daily lifeDoor de tijd heen ben ik steeds meer om taal gaan geven. Grammaticaal ben ik nooit buitengewoon sterk geweest. Ik deed (en doe) altijd erg veel op gevoel. Op school dacht ik dat taal met regels te maken had: saai dus. Inmiddels weet ik beter. Taal is ook identiteit, gevoel. Het maakt dat je ergens bij hoort of niet. 

Over time I have become more loving of languages. I've never been particularly strong in grammar.  I always did (and do) rely on my feelings verry much. At school I thought that language was only about rules etc. : so boring. Now I know better. Language is identity, it has to do with feelings. It makes you belong somewhere (or not).


Taal is rijkdom, rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden en rijkdom aan bronnen. Ik haal zoveel recepten, gedichten, artikelen, filmpjes, ideeën, Bijbelstudies en andere informatie uit het Engels… dat had ik op school nooit kunnen bedenken!

Mijn afstudeerscriptie ging over dialect en kinderen. Mijn man komt uit Urk en spreekt op Urk volledig dialect. Volgens mij is de dekking van het dialect op Urk bijna 100 %. Dus ik had wel wat met het thema. 

Language is wealth, wealth of expression and richness of sources. I get so many recipes, poems, articles, videos, ideas, Bible studies and other information in English ... I could not have imagined that at school!

My thesis was about dialect and children. My husband is from ( a fomer little island of fishermen)Urk and speaks dialect if he's in Urk. I think the coverage of the dialect in Urk is almost 100%. So I had some connections with the subject.


 Als je dialect onderzoekt, dan kun je niet om cabaretier Herman Finkers heen met zijn liefde voor het Twents. Ik ben het met hem eens dat een accent niet iets is om je voor te schamen. Ik word altijd een beetje blij als ik hem hoor zeggen : “Ik woonde in Almelooo” Geweldig! 

Net als enkele meeste mensen in dit filmpje, heb ik zelf de waarde van het dialect te laat ontdekt. Ik spreek het zelf niet, hoewel mijn ouders het wel spreken. Dat komt doordat op het dialect werd neergekeken, terwijl dialect als tweede taal juist een bijdrage kan geven aan het taalgevoel voor kinderen. 

If you examine dialect in the Netherlands, then you have to mention the comedian Herman's Finkers with his love for the dialect. I agree with him that an accent is not something to be ashamed of. He always makes me happy when I hear him say: "I lived in Almelooo" (He speaks the o, very elongated, otherwise than in the rest of the Netherlands) Great!

 Like most people in this movie, I myself valued the dialect too late. I do not speak it myself, although my parents speak it. This is because the dialect was looked down upon, while dialect as a second language can give just a contribution to the sense of language for children.


 Klederdracht van mijn geboortestreek is verdwenen maar het dialect (nog ?) niet.
Dress of my birthplace is gone but the dialect is not (yet?).

De korte reportage is echt aan te bevelen. Vooral als je in een streek woont waarin dialect wordt gesproken. De reportage heeft voor een groot deel dezelfde strekking als mijn scriptie. 

Het Fries-Drentse stel verbaasde mij. Het is dus mogelijk dat Eize met ons aanstaande kindje Urkers zou praten en ik Nederlands, zelfs als je niet in de buurt van Urk woont. Maar zou ik mij daarbij niet buitengesloten voelen (taal heeft ook een grote factor van ‘ergens bij horen’) en zou het kind niet meer aan Engels hebben om op jonge leeftijd aan te leren (omdat dit in Zuid-Afrika een grote taal is)? Denkvoer dus. 

The short documentary is really recommended (but in Dutch, so I think it's just not for my English readers..). Especially if you live in an area where dialect is spoken. The report has largely the same ideas as my thesis.

The Frisian-Drenthe couple surprised me, the husband speaks Frisian and the mother Dutch to their little toddler.  Is it therefore possible that Eize could talk Urkers to the upcoming child and that I would talk Dutch, even if you do not live near Urk? But shouldn't I thereby feel excluded?  (language also has a large factor of 'belongingness') And would the child not be served more by learning  English at a young age (because in South Africa it is a major language) ? Stuff to think about!


  Verder nog wat fotootjes van het gewone, dagelijkse leven... om ze groter te maken, kan je er op klikken.
Furthermore, some pictures of the ordinary, everyday life ... to make them larger, click on them.


Dagelijks brood...
Daily bread...


De beste start van de dag: volop tijd voor God en een heerlijk ontbijt van wentelteefjes! (niet elke dag haalbaar hoor)

Qua smaak en textuur was het brood niet helemaal gelijk aan Nederlands brood, maar wel ideaal om wentelteefjes mee te maken: de volgende dag en de dag erop. Het Bijbelstudiemandje is een idee van Pinterest. Erg leuk om zo'n mandje voor je kind(eren) te maken: een (kinder)bijbel, pen/ potloden, dagboekje of kleurboekje, gebed- of dankbaarheidschrift, popje om verhaal na te spelen, enz. Je kan er nog een mooi lint omdoen, net wat je wilt.

The best start to the day: plenty of time for God and a delicious breakfast of french toast! (not every day achievable though)

Taste and texture of bread was not quite equal to Dutch bread, but perfect for French toast: the next day and the day after. The Bible Basket is an idea of ​​Pinterest. Very nice to have a basket for your child(ren) with: a (children's) Bible, pen / pencils, coloring book or diary, prayer or gratitude book, poppet to play the story, etc. You can have a nice ribbon put around it, just what you want.


Rokje in de maak en af! Samen op de ark van Noach.
Making a skirt and the finished product on the ark of Noah.


Fietsend door de stad om bloem  bij de molen te halen. Prachtige stokrozen met op de achtergrond de oude muur bij de sluis. Een vakantiesouvenier van alweer 4 jaar geleden. Nog volop zomer.

Cycling through the city to get flour at the mill. Beautiful hollyhocks against the background of the old wall besides the lock. A souvenir of been 4 years ago. Still summer.


Warme kleuren, de herfst wacht al op ons, maar gelukkig hebben we toch ook nog een aantal hele mooie zomerdagen! Op het grote kussen, ons ringkussentje. Zelf geborduurd en in elkaar gezet door mijn zus. Alweer meer dan 9 jaar geleden. 
Mijn man met krielkip 'Sugar'. Ze wordt steeds mooier!

Warm colors, autumn is waiting for us, but fortunately we do also have some beautiful summer days! On the big cushion, our ring cushion. Self embroidered and put together by my sister. Over 9 years ago.
My husband with bantam 'Sugar'. She's getting better and better!

1 opmerking:

  1. Leuke blog! Ik praat gewoon Nederlands. Mijn oma praatte Vlaams dialect. Maar idd, dialect werd als minderwaardig gezien, daarom heeft zij haar kinderen Nederlands leren spreken.

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.