donderdag 30 augustus 2012

Lappendeken van zomeractiviteiten - Patchwork of summer activities


Het bloggen is alweer even geleden. Het leek wel of ik er geen tijd voor kon vinden. Ik heb me de laatste tijd erg gericht op het huishouden. Mensen denken misschien dat als je met z’n tweeën bent, het veel gemakkelijker is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het werk is misschien wel minder (al hoewel als je kookt, moet je koken. Of je nu voor vier of twee mensen kookt), maar overdag is er niemand lijfelijk aanwezig die ziet wat je doet.  Ik wil zo graag alles wat ik doe, doen als voor God, maar toch lukt het niet altijd om zelfdiscipline op te brengen. Of eigenlijk discipline aan God dus. 

 Nou ja, sinds deze week werk ik op woensdag weer op school. Gek genoeg, helpt dit misschien ook wel mijn werk thuis. Even een dag die helemaal anders is om dan weer zo dankbaar te zijn voor mijn plekje hier en het werk dat ik thuis kan doen. Ik heb er weer helemaal zin in vandaag. Maar eerst een blogje. Dat was alweer zo lang geleden!
The blogging has been a while. It seemed I could find no time for it. Lately, I have focused on the household. People may think that if you are only with two persons, it is much easier, but it does not have to be so. The work is perhaps less (even though if you cook, you cook. Whether you're cooking for four or two people), but during the day there is no one physically present who sees what you are doing. I so want to do everything I do, as for God, but it is not always easy to have this strong self-discipline. Or actually discipline to God, so to speak.
 
Well, since this week I work on Wednesday at school again. Oddly enough, this  maybe helps my work at home. Just to have a day which is completely different  and then to return  to my place here makes me so grateful for my home and the work I can do at home. I really feel like it today!  But first, a little blog. That was already so long ago!

 
Alleen maar schoonmaken en dergelijke is ook niet leuk, dus wat heb ik nog meer gedaan de afgelopen tijd? Lekkere dingen gebakken, geëxperimenteerd met gezondere baksels, bijvoorbeeld met yoghurt,  eiwit, havermout of volkoren meel. 

But cleaning alone is not that much fun, so what have I done more recently? Baked tasty things, experimenting with healthier baked goods, with egg whites, yogurt, oatmeal or whole wheat flour.

 
 crumble van havermout / oatmeal crumble

 Vorige week heb ik een flink aantal potjes jam gemaakt. In de vakantie had ik het boek ‘inmaken’ gekocht. Er stonden een aantal handige tips in. Bijvoorbeeld dat je appels kan gebruiken als goedkopere en neutraal smakende aanvuller. Zo heb ik 700 gram aalbessen (duur) aangevuld met 300 gram appels (goedkoop). De smaak is heerlijk fris. Zo ging het ook met de perzikkenjam. Ik deed er een deel bruine suiker bij, kaneel en kardemom. Het resultaat is een bruine jam (misschien iets dat ze in het Engels applebutter noemen?)  die naar appeltaart proeft! Ook lekker in de yoghurt en op cake. 

Dank je wel Wilma, voor de tip voor het schillen van perzikken. Ik heb ze eerst ondergedompeld in kokend heet water en daarna ging het inderdaad veel gemakkelijker!
Thank you Wilma, for the tip for peeling peaches. I have immersed them in boiling water and that made peeling much easier indeed!


 Last week I made quite a few jars of jam. In the holidays I had bought the book 'canning'. There were a number of useful tips. For example, you can use apples as cheaper and neutral tasting replenisher. So I have 700 grams currants (expensive) supplemented with 300 g apples (cheap). The taste is delicious. So it was with the peach jam. I added some brown sugar, cinnamon and cardamom. The result is a brown jam (maybe something they call it apple butter in English?) which tastes like apple pie! Also delicious in yogurt and on cakes.

 
Ondertussen geeft het veel voldoening om de kippen en hun kwaaltjes beter te begrijpen. Mijn man behandelt nu de kalkpoten van één kip met vaseline en het werkt geweldig. De rotzooi bladert van de poten af en daaronder is een nieuw, licht vel. 

De tuin verpietert een beetje. Er zijn zoveel spinnen overal dat ik enorme tuinhandschoenen moet dragen voordat ik aan de slag durf. Eize stelde handschoenen van de dierenarts voor, die tot je oksels komen ; - ) Nee, we moeten samen echt even de uitgebloeide bollen en bloemen knippen en wat uitlopers van aardbeien in potjes planten. We hebben nu wel veel kleine tomaatjes van de zaadjes die we in maart van familie kregen. En ook grotere tomaten. Allemaal van de zaadjes die in februari en maart binnen zijn opgekweekt. De paprika’s worden ook groter en kleuren rood. En verder hebben we nog veel kruiden. 

Meanwhile it gives great satisfaction to get a better understanding of the chickens and their ailments. My husband now treats the lime legs of a chicken with Vaseline and it works great. The mess leafs of the legs and underneath is a new, light skin.

The garden is not so pretty right now, it needs a little bit of work. There are so many spiders everywhere that I should wear huge garden gloves before I dare to start. Eize suggested veterinarian gloves, who come to your armpits ; -) No, we should really get together and cut the plants of the dead bulbs and cut flowers and plant some foothills of strawberry plants in pots. We now have a lot of small tomatoes from the seeds that we were given from family in March. And also larger tomatoes. All of the seeds were raised in February and March indoors. The peppers are also bigger and turning red. And we have still many herbs.


We hebben een interessant artikel gelezen van een Mennonitische vrouw in Amerika die een gevoelsmatig onderscheid kon maken tussen haar slacht- en legkippen. De legkippen zag ze echt als huisdier en van de slachtkippen kon ze emotioneel afstand houden. Je slacht deze beesten ook al na korte tijd, ze blijven niet een jaar bij je. Dat artikel gaf ons te denken. Misschien is het in de toekomst toch mogelijk om eigen kippenvlees te eten. Mijn man zag het wel zitten (zelfs het zelf slachten, stel je voor!) en heeft er een aantal dagen enthousiast over nagedacht of het nu al niet mogelijk was, maar daarvoor wonen we toch echt te klein nu. Nog een tijdje geduld hebben. Maar het is een mooi plan. 

We read an interesting article from a Mennonite woman in America who instinctively could differentiate between her slaughter and laying hens. The laying hens were really as pets but she could take an emotionally distance from the slaughter chickens. You slaughter these animals after a short time, they do not stay with you for a whole year. This article gave us material to think again. Maybe it is possible to own our slaughter chickens in the future . My husband was open to it (even slaughter the chicks himself, imagine!) and for a number of days he has thought enthusiastic about the possibility to do it now already, but for that we live really too small now. We just have to have patience for a while. But it's a good plan


Oude foto 'kip als huisdier?' - Old picture 'chicken as pet?'

Verder ben ik bezig de tafel half rood te verven. Er moet nog één laagje op. De bovenkant heb ik flink ingewreven met olijfolie en zelfs schoenpoets! Dat laatste gaf in het begin wel af, maar trekt er langzaam in. Inmiddels is het bovenblad goed. 

I'm also working on painting the table partly red. It needs still a layer on it. I have quite rubbed the top with olive oil and even shoe polish! The latter did not dry very soon in the beginning, but it’s going to be better slowly. Meanwhile the top right. Ik heb nog getwijfeld over de volgende foto, maar heb besloten het toch te plaatsen. Het gaat er niet om of ik nu zoiets leuks heb gedaan – als ik al goede dingen doe, is het door de genade van God- maar puur als idee voor anderen. Ik zag dit idee op Pinterest: een zakje zonneschijn! Ik vond het zo’n leuk idee. Stel je voor dat je ziek bent of door een moeilijke fase gaat en iemand komt je zo’n vrolijk zakje brengen…. Geniaal idee, toch? 


 Zakje zonneschijn. Back of sunshine. 


Het originele idee: http://sometimescreative.blogspot.nl/2012/02/box-full-of-sunshine.html
The original idea: http://sometimescreative.blogspot.nl/2012/02/box-full-of-sunshine.html

I still have doubts about the picture above, but I decided to post it anyway. It's not about whether I've done something nice - if I do good things, it is by the grace of God- but just as an idea for others. I saw this idea on Pinterest: a little bag of sunshine! I thought it was such a nice idea. Imagine that you are sick or going through difficult times and someone will bring you a cheerful bag .... Genius idea, right?


Plannen voor de komende tijd: kruiden droge en een rokje afnaaien. Dit weekend willen we naar de nieuwe ark gaan. Deze is groter dan de vorige en ik ben erg benieuwd!  

Plans for the future: dry herbs and finish sewing a skirt. This weekend we hope go to the new ark. This one is bigger than the last and I'm very curious!

 

PS. De Duggars zijn deze week weer gestart in Amerika. We hebben het dus over de nieuwste serie. In tegenstelling tot ‘United Bates of America’ staan de Duggars wel gewoon op Youtube. Uiteraard niet ondertiteld. Erg leuk om te zien. De onderwerpen zijn rouwverwerking na het overlijden van Jubilee, verkering en de trouwerij van Anna’s zus. 
  
PS. The new show of The Duggars have started this week in America. We are talking about the latest series. Unlike "United Bates of America" ​​ the Duggars are on Youtube. Obviously not subtitled.  Very nice to see. The topics are mourning after the death of Jubilee, courtship and the marriage of Anna's sister.

4 opmerkingen:

 1. Leuk dat je er weer bent! Ik zag net dat er weer een ongelezen post was van je blog in mijn Google Reader, en ik heb de afgelopen week een paar keer gekeken op de site of de RSS-feed het nog wel deed. :)

  Tof, je geeft me veel inspiratie, en als mijn vriend en ik eenmaal getrouwd zijn (nog 8 maandjes!) en eindelijk samenwonen zal ik veel aan je tips hebben! :)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, leuk hoor dat je weer gaat bloggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Weer zo creatief en lekker bezig geweest. Leuk idee, dat zakje Zonneschijn!

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.