donderdag 28 juni 2012

Summerdays


De vierkante meter bak was een beetje overwoekerd...een beetje maar, nou goed, heel erg. Vooral de Oost Indische kers was op hol geslagen. Tijd voor een ingreep. Dat is nu eer van je werk...

The square meter container was a bit overgrown ... just a little, well, okay, really bad. Especially the East Indian cress was running away. Time for an intervention. That is honor of your work ...


Vorig jaar herfst had ik van een kleine, biologische pompoen van de Lidl, zaadjes gedroogd en bewaard. Dit voorjaar heb ik ze thuis opgekweekt en later buiten geplant in bakken. Ik had geen flauw idee van wat ik kon verwachten. Of het zou lukken, hoe een pompoenplant er uitziet...Ik verwachtte één pompoen per zaadje... Vorige week verraste de planten me met een handvol bloemen per plant en nu zelfs nog meer. Er beginnen al kleine gele bolletjes aan te komen, de latere pompoen, naar ik verwacht. Wowie, ik ben gek op pompoen en je kunt ze lekker lang bewaren, dus ik zou super blij zijn als ik er een flink aantal kan oogsten.

Last fall I had dried and stored seeds of a small, organic pumpkin of the grosery. This spring I raised them at home and planted them out in containers later. I had no idea what I could expect. Whether it would succeed, what the plant looks like ... I was expecting one  pumpkin a seed ... Last week the plants surprised me with a handful of flowers per plant, and now even more. They begin to grow small yellow balls now. I expect those are the later pumpkins. Wowie, I love pumpkin and you can keep them long, so I would be super happy if I can harvest quite a few.


De eerste groene tomaat van het jaar. Met dat koude weer wilde het niet echt, maar nu het weer warm is, gaan ze langzaam vooruit. Onder een 'moestuinboeket': pompoenblad, rucola- en radijsbloemen (die zijn trouwens eetbaar). 

The first green tomato of the year. With our cold weather they didn't do very well, but now the weather is warm and they grow slowly. A ' garden bouquet': pumpkin leaves, arugula and radish flowers (which are also edible).
 


Het was even flink werk vanmiddag, maar alles staat er weer goed bij en we hadden lekkere, gemengde sla met kruiden vanavond.
Ik ontdekte wel een gebrek bij de uien in één vak van de bak: kleine witte beestjes. Ik heb alles er direct uitgehaald en zal eens zoeken wat het kan zijn en hoe ik het (het liefst met een biologisch thuismaakmiddeltje) kan verhelpen. Voor dit soort dingen is Pinterest ook nog wel eens een uitkomst of een goede tip van een bloglezer???

It was just a lot of work this afternoon, but everything is much better now and we had a nice, mixed salad with herbs tonight. I discovered a flaw in the onions in one compartment: little white critters. I have removed everything immediately and hope to find out what it can be and how I (preferably with a biological homemade remedy) can remedy. Pinterest can be an outcome for this kind of things  sometimes or a good tip from a blog reader??Aan de voorkant bloeit de roos super uitbundig. Jammer dat er geen geur op het blog kan...ze ruiken heerlijk!
At the front of the house the rose blooms very profusely. Too bad there's no smell on the blog ... they smell delicious!


Sla wassen in de wasbak.
Washing lettuce in the sink.


Voordeel van in de stad wonen: heerlijk, rond plat brood van de Marrokaanse bakker. Ideaal voor homemade pizza.
 
The advantage of living in the city: delicious, round flat bread from the Moroccan baker. Ideal for homemade pizza.
Met de rabarber een feestelijke taart gemaakt, want het was van de week 9 jaar geleden dat ik met de liefste man die ik ken, ben getrouwd. Reden voor een klein feestje voor ons twee. 

A festive rhubarb pie, because this week it was 9 years ago that I married the sweetest man I know Reason for a little party for the two of us.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.