woensdag 6 juni 2012

De wereld van Jane Austen - The world of Jane Austen


Een tijdje geleden blogde ik over mijn voornemen om mij te verdiepen in de klassieke Engelse en Amerikaanse literatuur. Waarmee kon ik beter beginnen dan met Jane Austen? Ik had al wel boeken van haar gelezen, maar dat geeft niet. Ik wilde me verdiepen. Dus leende ik bij de bibliotheek dit boek: 

A while ago I blogged about my intention to delve into the classic English and American literature. Where could I better start than with Jane Austen? I had already read her books, but that's okay. I wanted to deepen. So I borrowed this book from the library:


Omdat het in het Engels is, ga ik er niet heel snel doorheen. Daarnaast heb ik Northanger Abbey gelezen. Dit schijnt een van de meest lichtvoetige boeken van Jane Austen te zijn. Er zat inderdaad behoorlijk wat (droge) humor in het boek. 

Gewiste stukjes
Over Jane Austen zelf is weinig bekend. Ze vond zichzelf niet interessant genoeg om over te schrijven. Charlotte Bronte is bijvoorbeeld heel autobiografisch, maar Jane Austen is dat absoluut niet. Het weinige wat we van haar weten, staat in brieven aan haar zus Cassandra die overigens in de brieven heeft geschrapt. Alles wat maar een beetje te privé werd gevonden (en dat was al snel het geval) werd uit de correspondentie gewist.

Because it is in English, I'm not very quick reading it. I also read Northanger Abbey. This seems to be one of the most lighthearted of Jane Austen's books. There was indeed a lot of (dry) humor in the book.

Deleted pieces
About Jane Austen herself, little is known. She found herself not interesting enough to write about. Charlotte Bronte, for example, was very autobiographical, but Jane Austen was absolutely not. The little we know of her, is written in letters to her sister Cassandra, letters whith deleted pieces. Anything that was found just a little too private
(and that was soon the case) was cleared from the correspondence.


Aquarel van Jane Austen, gemaakt door haar zus Cassandra - Watercolor of Jane Austen by her sister Cassandra

Enthousiasme is een vies woord
Jane Austen behoorde tot de gegoede middenklasse. Deze klasse had een prima leven voor zichzelf opgebouwd waarbij het vooral belangrijk was om gesetteld te zijn. Enthousiasme (vooral godsdienstig enthousiasme) was een vies woord. Common sense, gezond verstand, was het ideaal. Het past wel een beetje bij onze Hollandse aard: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Enthusiasm is a dirty word
Jane Austen was among the affluent middle class. This class had build a good life for themselves in which ​​it was especially important  to be settled. Enthusiasm (especially religious enthusiasm) was a dirty word. Common sense was the ideal. It fits a bit  to our Dutch nature: "just act normal, that's crazy enough".

 
Huiselijk leven
Jane Austen was conservatief in haar denkbeelden. Het familieleven stond centraal. Hier genoot ze van. Het paste helemaal in de tijdsgeest. “De familie was de kraamkamer van sociale deugden, de goddelijke verordende plaats waarom de maatschappij werd gebouwd en gehandhaafd”. Beleefd zijn, was een van de belangrijkste deugden. 
Vrouwen regelden het privé-leven en mannen het publieke leven. In de literatuur werden vrouwen steeds actiever. Er kwam meer aandacht voor de intelligentie van vrouwen

Domestic life
Jane Austen was conservative in her ideas. Family life was central in her life. She enjoyed it. It fitted completely into the zeitgeist. "The family was the nursery of social virtues, divine ordained place why society was built and maintained." Politeness, was one of the most important virtues.
Women took care of the private life and men of the public life. In literature, women were increasingly active. There was more attention to the intelligence of women


Mooi én praktisch
De Regency periode waarin Jane Austen leefde staat bekend om goede smaak gecombineerd met functionaliteit. Voorbeelden zijn de Chippendale stoelen die comfortabel zitten maar ook smaakvol gemaakt, een theekopje of schrijfbureau die hun doel dienen maar ook bedachtzaam en mooi zijn vormgegeven. Hetzelfde geldt voor de huizen van de adel en de middenklasse. Het is niet over-the-top, zoals is andere periode’s van de geschiedenis of alleen maar functioneel, zoals in de meer recente geschiedenis.

Beautiful and practical
The Regency period in which Jane Austen lived is known for good taste combined with functionality. Examples are the Chippendale chairs that are comfortable but tastefully made​​, a teacup or desk that for filled their purpose but also were thoughtful and beautiful designed. The same applies to the houses of the nobility and the middle class. It is not over-the-top, as in other periods of history or merely functional, as in the more recent history.


 
Slaapkamer van Jane en Cassandra Austen - Bedroom of Jane and Cassandra Austen
Rule Brittania!
De reden dat de Britten zo conservatief en gesetteld waren en waarom ze achterdochtig waren ten opzichte van teveel enthousiasme lag in de oorlogen die te maken hadden met godsdienstverschillen en de Glorious Revolution van 1688. Na veel onrust en tweespalt in het rijk, was het nu weer rustig en dat wilden de Britten graag zo houden. Al wat Brits was werd verheerlijkt en Jane Austen deed daar flink aan mee. In Northanger Abbey laat ze Catharine behoorlijk denigrerend over een aantal Europese landen denken, als plaatsen waar griezelverhalen wel eens waar gebeurd zouden kunnen zijn. In Engeland is dat volgens Catharine echter onmogelijk omdat de Britten zo hoogstaand van karakter zijn. Van bescheidenheid geen sprake.

Rule Brittania!
The reason that the British were so conservative and settled and why they were suspicious against too much enthusiasm was in the wars that had to do with religious differences and the Glorious Revolution of 1688. After much turmoil and discord in the empire, it was now calm and the British wanted to keep it that way. All that was British was glorified and Jane Austen did participate significantly. In Northanger Abbey she lets Catharine quite disparagingly think about a number of European countries, as places where true horror stories ever could happen. In England, according to Catharine, it was impossible because the British were so high in character. No question of modesty here.Geloof
In godsdienstig opzicht was het in deze tijd belangrijker om goed in de maatschappij te passen met alle morele waarden van dien, dan dat de eigen relatie met een persoonlijke God centraal stond. Ook dit is vanuit de geschiedenis te verklaren. Zij die de godsdienst van harte hadden beleefd, hadden in het verleden voor veel onrust gezorgd. Dit mocht niet opnieuw gebeuren, volgens de tijdgenoten van Jane Austen.

Faith
In religious terms, it was more important at this time to fit in society with all the moral values than to have your own personal relationship with God. Again, this can be explained from history. Those who had taken religion very seriously in the past, had caused much unrest. This could not happen again, according to the contemporaries of Jane Austen.A wet Sunday morning by Edmund Blair Leighton


Websites & blogs

http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/austen/house.html (Neem een kijkje in het huis van Jane Austen! A peek into Jane Austens home)
http://janeaustensworld.wordpress.com/
http://janitesonthejames.blogspot.nl/
http://www.janeausten.co.uk/ (museum)
http://www.gutenberg.org/browse/authors/a#a68 (online boeken -books- in het Engels & audio)
https://www.janeausten.nl (Nederlandse website/ Dutch website)

Andere boeken

Voor wie andere boeken wil lezen die zich afspelen in de tijd van Jane Austen, maar door een moderne schrijfster geschreven zijn kan ik de boeken van Julie Klassen aanbevelen. Het zijn een beetje eind-goed-al-goed boeken maar wel heel boeiend. De auteur is Amerikaans, dus er zullen ook vast Engelstalige boeken van te vinden zijn.

Other books
Who wants to read other books that take place in the world of Jane Austen, but written by a modern writer, I can recommend the books by Julie Klassen. It's a bit a end-good-all- good book but very interesting. The author is American, so there will also be English books to find.

 


Creatieve ideeen / Jane Austen feestje - Creative ideas / Jane Austen Party


Op deze website vind je hele mooie tutorials waarbij je het silhouet van Jane Austen gebruikt. 
On this website you will find very nice tutorials which use the silhouette of Jane Austen.

1 opmerking:

  1. What a lovely read! Thank you for sharing my favorite time period in history along with it's author! I have never seen the watercolor before of Jane by her sister Cassandra. That was a real treat :)

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.