vrijdag 11 mei 2012

Boeken, prachtige boeken - Books, beautiful books
 Een bekende uitspraak van een heel bijzondere (inspirerend exentrieke) huisvrouw en beroemd kinderboekenillustrator Tasha Tudor is: “ Ik geniet ervan om in huis te werken, te strijken, wassen, koken en af te wassen. Als ik weer eens zo’n enquete krijg waarin ze mij vragen naar mijn beroep, vul ik altijd ‘huisvrouw’ in. Het is een begerenswaardig beroep, waarom mij daarvoor excuseren? Je bent niet dom omdat je huisvrouw bent. Wanneer je jam roert kan je ondertussen Shakespeare lezen.” 

A famous quote from a very special (inspiring eccentric) housewife and famous children's book illustrator Tasha Tudor is: “I enjoy doing housework, ironing, washing, cooking, dishwashing. Whenever I get one of those questionnaires and they ask what is your profession, I always put down housewife. It's an admirable profession, why apologize for it. You aren't stupid because you're a housewife. When you're stirring the jam you can read Shakespeare.”
 
 
 Hier moest ik aan denken toen ik eindelijk een begin ging maken met mijn plannen om mij meer te verdiepen in de Engelse en Amerikaanse literatuur. Vorige week heb ik polenta gemaakt: 40-50 minuten bijna continu roeren! En ik had geen boek... Tijd om werk te maken van mijn wens om meer klassieke Engelstalige boeken te lezen. Ik leende 2 dunne algemene boeken over Engelstalige literatuur. Dit is mijn startpunt om klassiekers uit te selecteren die ik echt de moeite waard vind om eens gelezen te hebben. 

To this I was reminded when I finally started with my plans to study English and American literature. Last week I made ​​polenta: 40-50 minutes of almost constantly stirring! And I had no book ... Time to work on my desire to read more classic English books. I borrowed 2 thin general books on English literature. This is my starting point to select classics that I really find worthy to read.


Van een groot aantal klassiekers ken ik alleen de filmversies (blush) 
Of a large number of classics I only know the film versions (blush) Een ander plan is om me te verdiepen in het leven van bekende en minder bekende vrouwen uit de geschiedenis die door hun geloof een bijzondere betekenis hebben gekregen. Ik vond een geweldig blog op internet: heroines of the faith. Ik kwam direct in een juichstemming, toen ik dit blog ‘doorbladerde’. Zo’n gevoel dat je net een geweldige ontdekking hebt gedaan en dat er nog meer komt! Alles wat ik interessant vind en wat me raakt komt hier samen met tientallen boekentips en adviezen. Ik zal nagaan tot in hoeverre een en ander is vertaald.

Another plan is to delve into the lives of famous and less famous women in history who have been given a special meaning by their faith. I found a great blog on the Internet: heroines of the faith. When I browsed the blog I was instantly in a jubilant mood. Such a feeling that you've just done a great discovery and that more is coming! Anything I find interesting and what interests me, is here, along with dozens of tips and book recommendations. I will examine to what extent all this is translated.

 
In ieder geval het boek over de moeder van Willem van Oranje, Juliana von Stolzberg (heet hier Mijn schild ende betrouwen). Ik heb vanuit dit blog en andere sites nu  een groslijst van zo’n 10 vrouwen die ik verder wil bestuderen.  Op het blog geeft de blogschrijfster meer historische achtergronden en ook een soort praktische toepassing die vanuit elk boek naar voren komt.

In any case the book about the mother of William of Orange, Juliana von Stolzberg. I have drawn up a list of 10 women I want to study further from this blog and other sites . On the blog, the blog writer more historical background and a kind of practical application that emerges from each book.Een van de vrouwen die ik 'gevonden' heb m.b.v. het blog Heroines of the Faith: Olympia Morata. Ik had nog nooit eerder van deze Italiaanse vrouw gehoord en ben erg benieuwd of ik naast losse info, ook Nederlandstalige boeken over haar kan vinden. Ik vond hier al wat Engelstalige informatie.

One of the women I have 'found' by means of  the blog of Heroines of the Faith: Olympia Morata. I had never heard of this Italian woman before and I am very curious if I can find some Dutch books about her. I found all the information in English here .Er zijn ook veel meisjesboeken  (4 t/m 18+) en activiteiten te vinden. Zelfs een hele cursus voor meisjes over prinsessen (maar dan in de zin van dochter van de Koning, de Vader). Heel erg gericht op meisjesachtige activiteiten, karaktervorming en geloof. Prachtig! Zou willen dat zoiets in het Nederlands was (met alle materialen). Maar misschien kom je een eind als je goed zoekt. 

There are also many girls' books (4 t / m 18 +) and activities available. Even a whole course for girls about princesses (but within the meaning of the daughter of the King, the Father). Very focused on girlish activities, character development and faith. Beautiful! Wish it was in Dutch (with all materials). But you might find something similar or translated as you search.
  


 Een lezende,  jonge Koningin Victoria 
A reading, young Queen Victoria


 Een uitgesproken christelijk Prinsessenboek, ik weet niet of het ook al in het Nederlands is verschenen.
 A real christian book about princesses, I do not know if there is a Dutch translation yet.


 Beloningskaart te gebruiken aan het einde van de Prinsessenstudie
Reward Card to use at the end of the Princesses Study 
Nu aan het lezen: Northanger Abbey van Jane Austen.
Now reading: Northanger Abbey by Jane Austen.

3 opmerkingen:

 1. Wat een leuk blogje. Ik denk dat wij dezelfde interesse hebben. Misschien kan je ooit zelf zo'n boek schrijven. Zoals dat Engelse voor meisjes. Ik denk niet dat die in het Nederlands vertaald is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. I made a visit here today and imagine my surprise at all the SWEET words!!! Thank you so much! You are a dear :)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. I think our emails crossed in cyberspace because I didn't get yours till after I peeked here :) so it was a SURPRISE!!!

   Verwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.