dinsdag 3 april 2012

Rusteloos en imperfect - Restless and imperfect

 

Dit gedicht verwoord zo prachtig hoe het leven als christen is. Hoe ik me soms voel.
Soms vol vrede, geduld, verdraagzaamheid.
De laatste dagen vooral rusteloos, niet zo geduldig.
Dat is goed -je kan niet altijd dezelfde gemoedstoestand hebben- maar wel moeilijk.
Ik zou het liefst altijd vol rust en overgave zijn, maar ik ben niet perfect en ik leer nederigheid door te ervaren dat ik soms nog net zo opvliegend, ongeduldig en imperfect kan zijn als ik vroeger veel vaker was.

Maar ik weet dat God bij mij is!

Ook nu ons leven op het punt staat om voor altijd anders te worden.
Nu onze documenten voor de adoptie in Zuid-Afrika liggen en het grote wachten is begonnen.
Nu ik me druk maak over hoe ons leven zal veranderen, vanaf wanneer ik echt op de telefoon moet gaan letten (ze bellen ons als er een kindje is) of ik nu juist extra moet genieten van de tijd samen met mijn man of me juist moet voorbereiden op wat gaat komen... Of ik wel weet hoe heet een kinderbadje moet zijn, welke dekens en dekbedden al dan niet verantwoord zijn om te gebruiken en al die gekke, kleine details die door je heen gaan als je er over denkt dat op een gegeven moment DAT telefoontje komt waarin ze zeggen dat je over anderhalve week mag afreizen naar Zuid-Afrika om je kindje te halen. En toch zijn we natuurlijk ook heel (!) blij dat onze papieren daar zijn en dat maakt het ook wel weer wat verwarrend.This poem expressed so beautifully what life as a Christian can be like. How I feel sometimes. Sometimes filled with peace, patience, tolerance. The last days especially restless, not so patiently.
That is good-you can not always have the same mood, but it still is difficult.
I would prefer always to be full of peace and surrender, but I'm not perfect and I learn humility by the experience of  sometimes being just as quick-tempered, impatient and imperfect as I  used to be more in the past.

But I know that
God is with me!

Even now our life is about to be forever different.
Now our documents for adoption are in South Africa by now and the wait began.
Now I bother about how our lives will change, from when I really should go look to the phone (they call us if there is a child) or should I just enjoy the extra time with my husband or do I have to prepare more for what's coming ... I also think about not knowing how hot a children's bath should be, which blankets and duvets or not justified to use and all those little details that can go through your head if you're thinking about that moment in time when the phone call comes in which they say you have ten days until you may travel to South Africa to bring your child home. And yet , ofcourse we are also very (!) pleased that our documents are there and that makes it sometimes a bit confusing.Bron: TNT


Ik voel me: rusteloos, imperfect, verward, geliefd door God, mijn man, mijn omgeving, getroost door God die bij ons is, ongeduldig...

Ik doe: bidden, samen praten met mijn man, de kamer veranderen, een nieuwe hoes om de bank, schilderijtjes schuiven, de spiegel anders hangen, lichte kleuren in huis halen, planten, zaaien, water geven. Proberen te genieten van alle goeds dat God mij geeft door mijn familie en vrienden, waaronder zoveel mooie cadeaus waar ik flink mee aan de slag kan: een vierkante meter-tuin, hanging basket, kweeksetjes, bloembollen, zaden en grond. Mijn creatieve zelf uitleven in taarten bakken, het haken van een omslagdoek, fotograferen en de creatieve les voor school extra voorbereiden.

I am feeling: restless, imperfect, confused, loved by God, my husband, my surroundings, comforted by God who is with us, impatient ...

I am doing: praying, talking to my husband, to change the room, a new cover for the couch,  slide paintings, hang the mirror
otherwise, bright spring colors in home. Planting, seeding, watering. Trying to enjoy all the good that God gives me by my family and friends, including many beautiful gifts that I can work hard on: one square meter garden, hanging baskets, grow kits, bulbs, seeds and soil. Indulge my creative self in baking pies, crocheting a shawl, photography and give a little bit more attention to  a creative lesson for school.
 


Ik koop: hele vrolijke bloemenstof om een lange zwierige rok van te maken. Kantjes om haarbanden te maken en gordijnen af te werken.

I have bought: Very cheerful fabric with flowers  to make a long sweeping skirt of it. Edges to make headbands and to finish curtains.


Ik ontdek: sommige van de geheimen van het zaaien en opkweken : ) Ik merk dat de plantjes die ik in potjes van niet water opnemend materiaal heb gezaaid veel beter groeien dan de zaadjes die ik in turfpotjes heb gezaaid. Alle prei daarin ging zelfs dood! Potjes van steen, zink of plastic werken dus beter. Die kleine ontdekkingen vind ik geweldig. Ik houd ervan om nieuwe dingen te leren!

I am discovering: some of the secrets of sowing and growing : ) I notice that the plants I have sown in pots of water absorbing material have not grow so good than the seeds  I have sown in pots of plastic. All leeks in the peat pots went dead! Jars of stone, zinc or plastic are better. I love those little discoveries. I love to learn new things!
 
 

 

 

 Bovenste twee foto's: tomaat in potjes van plastic en turf. Daaronder: prei in twee verschillende potjes. Het turf zuigt teveel water op denk ik, ondanks mijn dagelijks begieten.

 Top two photos: tomato in plastic pots and peat. Below: leek in two different pots. I think the peat absorbs too much water, despite my daily watering.

 
Ik kies: ervoor om mooie, christelijke muziek op te zetten. Ik kan niet luisteren en schrijven tegelijk, maar straks zet ik muziek van The Servants op. Een band waar mijn broer erg bij betrokken is. Ze maken hele mooie opwekkende muziek.

I am choosing: to listen to beautiful, Christian music. I can not listen and write simultaneously, but after my writing I put on music from The Servants . A band where my brother is very involved. They make beautiful uplifting music.


Ik probeer: te accepteren dat ik niet perfect ben, dat er een tijd aankomt waar ik geen controle op heb, dat ik van Gods genade leef en Hem nodig heb om vreugde te hebben in mijn leven. Voor vreugde te kiezen, elke dag opnieuw. Te accepteren dat het soms best even kan haperen.

Ik hoop: dat ik een bemoediging kan zijn voor anderen die zich soms vrolijk en soms ook best teneergeslagen kunnen voelen. Te delen dat God van je houdt, dat hoe jij je voelt daarvoor geen verschil maakt. Dat je Hem des te meer nodig hebt! Dat geen christen zich beter voor zou hoeven te doen, dan hij of zij zich voelt. Dat God je wel wil veranderen, maar dat niemand zich altijd, overal, in elke situatie vol overgave, berusting en vreugde kan bevinden.

Ik vond: de volgende Bijbeltekst op de website van The Servants: Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 1 Petrus 5:7. Hoe toepasselijk!

Ik kijk uit naar: om deel te nemen aan het avondmaal bij ons in de kerk, deze week, om verzekerd te worden dat God bij mij is. In vreugde en in rusteloosheid.

God bless you all!

I try: to accept that I am not perfect, that time come where I do not have any control, that I live by God's grace and need Him to have joy in my life. To choose joy, every day. To accept that sometimes it is allright to may falter (??? I trust Google translator here, I mean to fail.)

I am hoping: that I may be an encouragement to others who are sometimes happy and sometimes feel a bit depressed. To share that God loves you, that how you feel  makes no difference to that. The more you need Him! That no Christian would have to pretend to be better than he or she feels. That God does want change, but nobody  can be found patience, d
iligent and joyful anywhere, anytime and in any situation.

I 've found
: The following scripture on the website of The Servants: Give all your worries and problems over to God, because He loves you and cares for you. 1 Peter 5:7. How appropriate!
I look forward to: join the Lords supper this week to be assured of God being with me. In joy and in feelings of  being restless.

God bless you all!

4 opmerkingen:

 1. Jouw gevoelens herken ik heel erg van toen ik in verwachting van was van mijn twee schatjes... Je bezorgdheid, je rusteloosheid, ongeduld, het doe-ik-het-wel-goed-gevoel. Maar meis, een kindje grootbrengen zit em niet in een dekentje zus of een fopje zo... veel liefde en aandacht, daar groeien kindjes van! En ook al ken ik je niet persoonlijk... Ik denk dat het kindje wat bij jullie terecht mag komen, bij jullie geen gebrek zal kennen aan die dingen.
  Je zult een lieve moeder zijn! En idd, bezig zijn en blijven is vaak het beste! Ben erg benieuwd hoe jullie verhaal verder mag gaan!
  Dank je wel voor het mooie gedicht, had even de waterlanders heel hoog zitten hierdoor, kwam nogal binnen zeg maar...
  Fijne dag, lieve groetjes Sannepan

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor je reactie. Heel bemoedigend! Fijn dat het gedicht je aansprak, ik vond het ook ontzettend raak.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Your house is so sweet! I love your couch! And you're so much more talented than I am with growing seedlings, I really want to learn, but I think I'll fail!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Thank you, Sarah-Anne. Well, if I can do it, everyone can : ) Really, I am not a great gardener! But some seeds will always succeed, like tomato. If you want to try, you can start a summer with only tomatoes. They only need water every day. And if they are big and outside, you have to cut some leafs. If you have your own delicious tomatoes this summer, then you can expand your growing-project next year. God has done the most already, we only have to give the plant space and water : )

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.