vrijdag 27 april 2012

Lezen met vreugde! ~ Reading with joy!“Ga vaker naar de bibliotheek in plaats van de boekenwinkel!” Dit geluid hoor ik in deze tijd steeds vaker. Nu moet ik eerlijk zeggen dat de boekwinkels het al zo slecht hebben en ik onze plaatselijke (christelijke) boekhandels graag ondersteun. Maar de bieb heeft ook wel wat. Ik heb er een haat-liefde verhouding mee. 

"Go to the library instead of the bookstore!" That's the sound I hear in these times more often. Now I must admit that the bookstores are already having a bad time and I like to support our local (Christian) bookstores. But the library also has something attractive. I have a love-hate relationship with it.


Aan de ene kant de inleverdatum die ik steevast vergeet en de bijbehorende stress en boetes, aan de andere kant jeugdherinneringen, de heerlijke boekengeur, het snuffelen en zoeken, het prachtige oude gebouw waarin onze bibliotheek zich bevindt. 

The due date that I always forget and that delivers stress and fines, on the other hand there are childhood memories, the wonderful book smell, sniff and search through the lovely old building in which our library is located.


 
 

Onze bibliotheek in het centrum was vroeger een weeshuis. Midden in de linker zaal hangt een groot schilderij met strenge heren van bestuur met zwarte pakken en kanten kragen: echt zo’n gouden eeuw schilderij. Aan het begin is nog de originele haard te zien met als schouwpilaren een weesmeisje en weesjongentje die in uniform al eeuwen de dwarsbalk moeten dragen. In hun nederige positie roepen ze direct medelijden op. 

Our library in the center of our town was formerly an orphanage. In the middle of the left hall hangs a large painting with the board of the orphanage: men with black suits and lace collars, truly a golden age painting (Rembrandt-style). At the beginning is the original fireplace and chimney. There the pillars are an orphan girl and orphan boy in uniform who have to bear the wight of the fireplace for centuries now. In their humble position they call for directly pity.

 Ik durfde zelf geen foto te nemen binnen, de bibliothecaris keek zo streng ; )  Vandaar deze oude zwart-wit foto.
I did not dare to take photos inside, the librarian looked so severe; ) Hence this old black and white photograph.

Als geschiedenisfanaat haal ik mijn hart altijd weer op in de bibliotheek en kom ik toch weer terug, ondanks dreigend verzuim van mijn kant en onvermijdelijke financiële consequenties. Ach, het is altijd nog goedkoper dan alle boeken die ik in de bibliotheek lees, zelf te kopen. En zo is mijn geweten weer gesust. 

As a lover of history I always get a special feeling in the library and I always come back, despite impending failure on my part and inevitable financial consequences. Well, it's still cheaper than to buy all the books. And so my conscience is at ease again.

 

Oude ingekleurde foto van de bibliotheek toen het nog een weeshuis was
Old colored photograph of the library when it was an orphanage

 Toegangspoort met weeskinderen ~ Gateway with orphans

Het voelt goed om weer lekker in de boeken te zitten en leesplannen te hebben. In de kerk ging het zondag ook over boeken. De dominee had het over mensen die het boek dat ze lezen zo spannend vinden dat ze het niet meer volhouden en alvast even op de allerlaatste bladzijde kijken om te zien hoe het afloopt? Herkenbaar? Voor mij écht niet…. Alleen bij een saai boek dan : )

It feels good to have enough books around me and to have reading plans. Sunday, in the church it was about books too. The pastor was talking about people who find the book they are reading so exciting that they could no longer sustain and will take a look at the last page to see how it ends. Recognizable? For me, not really .... Only a boring book : )
 

Maar goed, ons leven kan je ook als een boek zien. Soms is je leven saai of juist heel moeilijk en spannend, soms gewoon heel goed. Maar voor wie gelooft in God - en de vergeving van zonden door Jezus - weet al hoe de laatste bladzijde van zijn/haar leven eruit ziet. Jesaja heeft het opgeschreven: 

Jesaja 55: 12 Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden.
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen,
voor een distel zal een mirt opkomen;
en het zal de HEERE zijn tot een naam,
tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Wow! Als de bomen al klappen…. Wat zal jij dan doen?

Die vraag kreeg ik zondag mee in de kerk en het schijnt de hele tijd al licht op de week. Telkens denk ik er weer even aan. Ik geef ze graag door! 

Boek dat ik nu lees werd aangehaald in de preek: Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik ben gisteren begonnen, maar het is veelbelovend. 

Een vreugdevol weekend gewenst.


Anyway, our lives can be like a book. Sometimes your life is boring or very difficult and exciting, sometimes it is just very good. But for those who believe in God - and the forgiveness of sins through Jesus - already know how the last page of his / her life looks like. Isaiah has written it down:

Isaiah 55: 12
12 When you are set free,
you will celebrate
and travel home in peace.
Mountains and hills will sing
as you pass by,
and trees will clap.
13 Cypress and myrtle trees
will grow in fields
once covered by thorns.
And then those trees will stand
as a lasting witness
to the glory of the Lord.


Wow! If all the trees clap .... What will you do?

That question was asked me on Sunday when I participate in church and it seems to shine a bright light on the whole week. Often I remembered that question. I will gladly pass it on!
 
A book that I read now was quoted in the sermon: Surprised by Joy by CS Lewis. I started yesterday, but it is promising already.

Wish you all a joyous weekend
. 
C.S. Lewis
 
 PS. Alvast een goede tip voor wie van lezen houdt en blij wordt van een mooi christelijk, historisch verhaal…kijk eens op http://heroinesofthefaith.blogspot.com/ Sommige boeken zijn vertaald in het Nederlands onder een andere titel, dus als je de auteurs opzoekt kom je een eind. Er volgt hier nog een blogpost over! (Is al klaar maar het moet niet teveel voor een keer worden : )

PS. A good tip for anyone who loves to read and is glad to find a good Christian, historical book ... look at http://heroinesofthefaith.blogspot.com/ Some books have been translated. I hope to follow up with a blog post about this! (It is all done but it should not be too much for one blogpost : )
 
 


1 opmerking:

  1. Jij ook eeb vreugdevol weekend toegwenst. Heel leuk om over boeken en bibliotheken te lezen. Prachtige foto's.

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.