dinsdag 17 april 2012

De kracht van nederigheid - The power of humility

I am so glad I've found this article. I translated it in Dutch. English readers can find it on http://time-warp-wife.blogspot.com.

Ik ben zo blij dat ik het volgende artikel over nederigheid vond op http://time-warp-wife.blogspot.com. Ik heb het vertaald voor de Nederlandse lezers, de Engelse versie is op de genoemde website te vinden. Nederigheid: een blijvende uitdaging en oefening. Nederigheid: iets waarin zoveel kracht is!

In nederigheid anderen hoger schattend dan uzelf, niet op zoek zijn naar je eigen belangen, maar ieder van jullie  moet om de belangen van de anderen geven. ~ Filippenzen 2:4

Nederigheid is te vinden in vele vormen, zoals bescheidenheid, zachtmoedigheid en nederigheid, ootmoedigheid, en onderwerping. Dit zijn allemaal dingen die ingaan tegen onze natuurlijke wens om uit te blinken en gezien te worden in deze wereld. Wij worden gedreven door de behoefte om gelijk te hebben, om de leiding te nemen en op de eerste plaats komen, en keer op keer, verleidt ons vlees ons te laten denken dat het kiezen voor iets minder een teken van zwakte is.


Neem een ​​kijkje naar dit citaat van GotQuestions.org, het vat de reden samen waarom de Joden weigerden om Jezus te accepteren als de Messias:

De Joden verwierpen Jezus omdat Hij niet, in hun ogen, deed wat ze verwachten dat hun Messias zou doen-het kwaad en al hun vijanden vernietigen en een eeuwig koninkrijk in Israël te vestigen als de meest vooraanstaande natie in de wereld. De profetieën in Jesaja en Psalm 22 beschreven een lijdende Messias die zou worden vervolgd en vermoord, maar het volk koos ervoor om in plaats daarvan zich te richten op de profetieën die Zijn glorieuze overwinningen en niet Zijn kruisiging besproken. ~ Heeft u vragen? Ga naar het originele artikel en klik op de link bij dit stukje.

Ze wilden een koning, die zou triomferen over hun vijanden, maar in plaats daarvan zagen zij een man die werd mishandeld en als een lam naar de slachtbank werd geleid. Ze wilden kracht, maar wat ze vonden was een zwakke en gebroken man die weigerde om terug te slaan.

Het is verbazingwekkend wat mensen missen op als ze weigeren hun ogen te openen. Wat ze niet zien, is hetzelfde dat veel mensen niet zien vandaag de dag:  de onvergelijkbare macht die in nederigheid is.

Nederigheid, onderwerping, en bescheidenheid van geest kan alleen optreden wanneer de ziel triomfeert over het vlees - wanneer onze wens om op de eerste plek te komen, opzij gezet wordt voor het welzijn van een ander. In het geval van onze Heiland en Heer werd  Zijn verlangen opzij gezet voor het welzijn van de mensheid.

Laten we eens een kijkje nemen naar de volgende verzen:

Daarom heeft Mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weder opneme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van mijn Vader. ~ Johannes 10:17-18

Zie je het eigen vermogen van Jezus in deze twee verzen? Het is ongelooflijk! Er was geen enkel moment tijdens Zijn leven, dat Jezus onder de duim van de mensheid was. Elke stap die hij nam aan tot aan het kruis was een bewuste en weloverwogen daad van dienstbaarheid aan Zijn Vader.

Op dezelfde manier, is onderwerping een bewuste en weloverwogen daad van dienstbaarheid die wij brengen aan de Heer. Ons vlees wil niets liever dan ‘in controle’ te zijn, om elke discussie te winnen, en onszelf op de eerste plaats te zetten. Degenen die willen leven vanuit nederigheid nemen hun kruis dagelijks op door af te zien van de wens van het vlees voor het welzijn van een ander.

Is het je opgevallen hoe vaak ik de woorden ‘uit te oefenen’ (dat wil in het Engels zoiets zeggen als trainen) gebruikte?  Net als atleten die in training zijn voor een wedstrijd moeten we onszelf trainen om geduldig te zijn, onze mond te houden, op te geven aan onze behoefte om gelijk hebben, en vreugde te kiezen. Hoe sterker we worden, hoe meer kracht we hebben over het vlees.

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis op te nemen, en volg mij. ~ Matth. 16
 
De volgende keer dat je verteld dat onderwerping/ dienstbaarheid een stap terug is voor vrouwen, vergeet dan niet; elke stap die je naar het kruis zet is een bewuste en opzettelijke daad van de dienst aan God.

3 opmerkingen:

 1. Prachtig Annemieke. Wáár. En goed om te lezen, weer herinnerd te worden. Dat onderwerping/nederigheid een keuze is die getuigt van vrijheid! 'Een opzettelijke daad in de dienst van God'.
  Dank voor het vertalen en doorgeven!

  Hilke (Rotterdam)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je hebt er een heel intense studie van gemaakt! Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Hilke, dank je wel en graag gedaan. Fijn te horen dat je het ook zo beleeft.
  @ Roos, dat is een beetje teveel eer hoor, ik heb zelf die studie niet gedaan...alleen maar vertaald. Ik vond ook dat er mooie verbanden werden gelegd. Ik zou het zelf niet beter kunnnen....dus vandaar een keer een kopie.

  Leuk van jullie te 'horen'!

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.