donderdag 29 maart 2012

Heerlijke gebakken mozarella met lentesalade ~ Delicious fried mozzarella with spring salad

Sinds vorige week hebben we eieren van onze kippen! Heerlijk om weer eieren van onze eigen kippen te kunnen eten. Vandaag gebruikte ik de eieren voor gebakken mozarella.

Since last week we have eggs from our chickens! Great to have eggs from our own chickens to eat. Today I used the eggs to make baked mozzarella.


Hier het recept:
 • ei
 • mozarella
 • panneermeel/ broodkruim
 • kruiden of knoflookpoeder naar keuze
 • peper en zout
Klop een klein ei los en leg panneermeel/ broodkruimels klaar. Voeg kruiden, peper, zout, knoflookpoeder naar smaak toe en roer het door het panneermeel. Snijd de mozarella in stukjes en haal ze door de ei en dan door het panneermeel. Doe dat twee keer zodat ze echt stevig in hun jasje zitten.
  
Here's the recipe:

needed:
 • egg
 • mozzarella
 • panneermeel / breadcrumbs
 • herbs or garlic powder choice
 • salt and pepper
Beat egg and place a lay panneermeel / breadcrumbs ready. Add herbs, salt, pepper, garlic powder to taste and stir the panneermeel/ crumbs. Cut the mozzarella into pieces and draw them through the egg, then through the panneermeel/ crumbs. Do this twice so they really have thick jackets.


Links een mozarella die een keer 'gecoat' is en rechts eentje die een dubbel jasje aanheeft.  Bak de mozarella-hapjes in hete olie goudbruin. (Dit is ook heel lekker met geitenkaas).

Left a mozzarella once 'coated'  and right one that wears a double jacket. Fry the mozzarella bites-in hot oil until golden. (This is also very good with goat cheese).


Dan de salade:

Uit het boek 'Een echtgenote naar Gods hart' heb ik een goed, praktisch advies onthouden over de planning van de avondmaaltijd. Meestal heb ik na vijf uur 's middags helemaal geen zin meer in koken omdat ik er al 'een dag op heb zitten.' En dat terwijl ik wel van koken houd! Vandaar dat ik nu vaak 's ochtends of in het begin van de middag al begin met de voorbereidingen van koken: iets snijden, klaarzetten, enz. Deze salade had ik al voorgesneden en per bereiding in bakjes in een afsluitbare bak gedaan. Heerlijk dat ik het vanavond alleen nog maar in volgorde in de pan hoefde te doen : )

Dit is gebaseerd op een recept van het tijdschrift Buitenleven.
Nodig:
 • 200 gram groene asperges
 • 1/2 gourgette
 • 1/2 of een kleine ui
 • 1/2 teentje knoflook
 • 1/2 el pijnboompitten
 • citroen
 • peper en zout
 • olijfolie
 • bieslook
 

Then the salad:

I have used a good, practical advice about planning the evening meal from the book "A wife after God's heart".  Usually I do not feel like cooking after five o'clock in the afternoon because I am tired by then. And that while I love to cook! Therefore I will now often already start to prepare to cook in the morning or in the early afternoon : do some cutting, preparing, etc. This salad I had already pre-cut and I have put bowls in a sealable big bowl. Wonderful how I only had to put everything in the pan to bake in order of the bowls.

This is based on a recipe from the magazine Buitenleven.
 
Needed:
 • 200 grams green asparagus
 • Half gourgette
 • 1/2 or a small onion
 • 1/2 clove garlic
 • 1/2 tbsp pine nuts
 • lemon
 • salt and pepper
 • olive oil
 • chive

 Snijd de gourgette en asperges in vingerdikke stukken. Houd de kopjes van de asperge apart.
 1. Rooster de pijnboompitten. Haal uit de pan.
 2. Bak de ui en knoflook glazig in de olie en haal uit de pan.
 3. Bak eerst de asperge een paar minuutjes, dan de gourgette een paar minuten, dan de kopjes er nog even bij. Voeg ondertussen peper en zout toe.
 4. Doe alles bij elkaar en voeg bieslook en citroensap naar smaak toe.
Met dank aan de kippen, voor de eitjes voor de mozarella!
***

Cut the asparagus and gourgette to finger thick pieces. Keep the heads of the asparagus aside.
 1. Toast the pine nuts. Remove from the pan.
 2. Saute the onion and garlic in oil until soft and remove from pan.
 3. Cook the asparagus for a few minutes first, then the gourgette a few minutes, then the heads of aspargus (also a few minutes). Meanwhile, add salt and pepper.
 4. Put everything together and add chives and lemon juice to taste.
Thanks to the chickens for the eggs for the mozarella!


 zonnebaden - sunbathingmaandag 26 maart 2012

Kanten Gordijnen - Lace curtains


Het Huis in de Stad

(...) Ma stond in de lege voorkamer te kijken en te bedenken waar ze alles zetten zou.
In de grote lege kamer stond een houtkachel en een glanzend gekocht bureau en een gekochte stoel. (...)
Ma en Laura zetten de schommelstoelen bij het raam. Daarna werkten ze de tafel tussen de deuren door en zetten hem tussen de kolenkachel en de deur naar de keuken. 'Dat wordt een warme plek om te eten', zei ma.
'Kunnen we nu de gordijnen ophangen?' vroeg Laura. De ramen waren net twee ogen die naar binnen keken. Er liepen op straat vreemden langs en aan de overkant stonden de starende winkelhuizen: de winkel in huishoudelijke artikelen van Fuller, de kruidenierswinkel, de kleermakerij van Power en de bazaar van Loftus.
'Ja, hoe eerder hoe beter,' zei ma. Ze pakte de mousselinen gordijen uit en zij en Laura hingen ze op. 
( Er volgt een stukje waarin Laura vertelt hoe bang ze voor alle vreemden is, ook voor de vreemde kinderen en onderwijzeres op de school.)
In ieder geval beletten de gordijnen dat vreemden naar binnen keken. 
(...) De voorkamer was groot in het lamplicht, toen ma de lamp op de gedekte tafel zette. Het zag er vrolijk uit: de lichte gordijnen, het gelakte gele bureau met de stoel, de kussens in de schommelstoelen, de zelfgevlochten kleedjes, het rode tafelkleed en de lichte tinten van de houten vloer, wanden en zolder. 

Uit: Het Kleine Huis, De lange winter, deel 6, door Laura Ingalls Wilder.  (winter van 1880-1881)


 The House in the City

(...) Ma stood in the empty front room looking and thinking where they would put everything.
In the large empty room was a stove and a shiny bought desk and chair. (...)
Ma and Laura put the rocking chairs by the window. Then they worked the table between the doors and put it between the coal stove and the door to the kitchen. "That is a warm place to eat," said Ma.
"Can we hang the curtains?" asked Laura. The windows were like two eyes that looked inside. There were strangers in the street along and on the other side stood staring shop houses: the store in household items Fuller, the grocer, the tailor of Power and the bazaar of Loftus.
"Yes, the sooner the better," said Ma. She took the muslin curtains, and she and Laura they hung up.
(Here follows a piece where Laura tells how scared she is of all strangers, even for strange children and the teacher at the school.)
In any case the curtains
prevent that strangers looked inside.
(...) The room was large in the lamplight, when Ma  set the lamp on the table. It looked cheerful: the light curtains, yellow lacquered desk with the chair, the cushions in the rocking chairs, the self-woven rugs, the red tablecloth and the bright hues of the wood floor, walls and attic.

From: The Little House, The Long Winter, Part 6, by Laura Ingalls Wilder. (winter of 1880-1881)

 

Prachtig zoals Laura de gezelligheid van een met liefde ingericht huis kan beschrijven, inclusief lichte gordijnen. Laura beschrijft het huis waarin ze de winter moeten doorbrengen. Ik maak me op voor de zomer. De eerste muggen zijn alweer gesignaleerd, dus wordt het tijd voor maatregelen. Veel illusies heb ik niet, helemaal weg krijg ik die beestjes toch niet. We wonen op moerassige grond en ik ben niet consequent met het sluiten van deuren en horren e.d. Als ik met mijn kanten gordijnen de meeste muggen tegenhoud, vind ik het al prima. Vandaag dus aan de slag. Boven en beneden.


Beautiful as Laura describes the warmth of a lovingly decorated home, including light curtains. Laura describes the house she must spend the winter in. I'm on for the summer! The first mosquitoes are already identified, so it's time for action. I do not have many illusions about getting these animals out completely. We live on marshy ground and I am not consistent with the closing of doors and screens, etc. When my lace curtains hold most mosquitoes  outside, I think it's all fine. Today I get to work. Up and downstairs.


Bovenverdieping: voor.
En hieronder: bovenverdieping na. 

Upper floor: for.
And below: upstairs after.


In de keuken, ziet het er nu ook licht en zonnig uit.
En met het restje dat over was, heb ik een klein gordijntje gemaakt voor het schuurraampje.

In the kitchen, it looks light and bright now.
I made ​​a small curtain for the shed window out of the
the remnant that was over.


Nog wat oude fotootjes van naailessen (die van mij beginnen in april weer : ), de opkomst van de naaimachine en hoe het voor die tijd met de hand moest gebeuren. Voordeel van met de hand is wel dat je lekker buiten kan werken... ik was vandaag de hele dag binnen. Maar die van mij zijn wel af, dat dan wel weer.

Some old pictures of sewing lessons (mine start again in April:), the rise of the sewing machine and how it was for that time, when everything had to be done by hand. An advantage of hand work is that you can sit outside ... I was in all day today. But mine are finished now, so it is not that bad...

 
 

dinsdag 20 maart 2012

blote voeten weer - barefoot weather

Een van de heerlijkste dingen vind ik om op blote voeten binnen en buiten te kunnen lopen. Dat heb ik dan gemeenschappelijk met de amish ;  ) Gelukkig hebben wij geen grind om ons huis, maar vlonderplanken. Dat helpt ook : )

One of the greatest things is to walk barefoot in and outdoors . That is what I shared with the Amish;)
Fortunately we have no gravel around our house, but decking. That helps:)

Zie je? Amish lijken wel overal te kunnen lopen op blote voeten. ~ See? Amish seems to be able to walk everywhere barefoot. 

 Op mijn blote voeten, heb ik vandaag weer verder gewerkt aan onze dakterras-moestuin. Ik kan erg enthousiast raken van hergebruik, en vooral als groenten uit de supermarkt een tweede leven kunnen krijgen, zoals het geval is bij selderij en bosui. De bosui knip ik af en groeit telkens weer opnieuw aan. Prachtig om te zien. De selderij is helemaal gebruikt en toen in een kom met water gezet. Vanuit het midden groeien er nieuwe stengels en bladeren. Het gaat zo goed dat ik de plant heb overgezet in een buitenbak.

On my bare feet,  I continued working on our roof-garden today. I can really get excited of reuse, and especially as vegetables from the supermarket get a second life, as is the case with celery and spring onions.  I have cut of the spring onion and it grows again and again again. Wonderful to see. The celery is completely used and was then put in a bowl with water. New stems and leaves grow from the middle. It is so good that I've transferred the plant outside.


 Een paar fotootjes van vandaag.~ A few pictures of today.
Nog een klusje voor vandaag: de overgebleven tomaat, prei en paprika overzetten in grotere potjes. Ik ga ook oude plastic bekers gebruiken die overgebleven waren na een feestje.
 
Another job for today: to plant the remaining tomatoes, leeks and peppers into larger pots. I also use old plastic cups that were left after a party.


Rucola sla die opkomt onder het gaas tegen de kat. ~ Rucola salad growing under the netting against the cat.
 
 

Afvalscheidingszakken (wat een woord lol) die ik wil gebruiken voor aardappelen. Nu heb ik alvast radijs in twee zakken gezaaid. Als die geoogst kan worden, kunnen de aardappels er in.

Waste Bags I want to use for potatoes. Now I already have planted radishes in two bags. If that can be harvested, the potatoes can get in.
 

Schets voor de moestuin op het dakterras.  ~ Outline for the vegetable garden on the roof.


Morgen naar school. Het zou leuk zijn om iets te planten of te zaaien in de klas. Helaas ben ik maar eens per week in de klas. Een beetje te weinig om zoiets te onderhouden. Het bosuitjes-experiment zou natuurlijk wel kunnen.... Als er nog andere ideeen zijn, reageer gerust!

Tomorrow  I will work on school. It would be nice to have something to plant or sow in the classroom. Unfortunately I only am once a week in the classroom. Not enough to maintain it. Maybe the onions experiment can do.... If there are other ideas, feel free to comment!

maandag 19 maart 2012

Kopje thee? Cup of tea?


Dit weekend kregen we een heleboel lekkers: chocolade, clotted cream, scones, bessensap en nog meer.
We kunnen een heel bijzondere high tea houden binnenkort.
Maar niet direct na een weekend vol taart en lekker eten : )

This weekend we got a lot of goodies: chocolate, clotted cream, scones, juice and more.
Soon, we can make a very special high tea.
But not right after a weekend full of cake and good food : ) Dit weekend zelf karamel met pinda's gemaakt. Lastig (moest 2 x) maar wel erg leuk om te doen.
This weekend I made ​​caramel with peanuts. Difficult ( made it 2 x) but fun to do.


New York Cheesecake, jummie 

Ik houd het vanochtend bij een theetje zonder iets erbij.
Maar wel een heel bijzondere thee.
Ik ben gek op Engelse dingen en deze thee ziet er erg chique en Brits uit.
Net geproefd en smaakt ook nog heerlijk.
Dit was ook een cadeautje.
Allemaal kamille bloemkopjes. Het geurt heerlijk.
Ik heb gehoord dat het ook goed is om je haar mee te spoelen. 
Maar dat was volgens mij bedoeld voor blond haar en dat heb ik niet.

This morning  I just had a tea without anything added.
But a very special tea though.
I love English tea things and this looks very chic and British.
And it tasted delicious. This was also a gift.
All of chamomile flower heads. It smells delicious.
I've heard that it is okay to use for your hair.
 But I think that was meant for blonde hair and I have not.
Voor het weekend heb ik de gehaakte onderzetters afgewerkt. Ik wil ze nog een keer wassen en opstijven om ze nog mooier te maken. Eerder deze maand heb ik een link in een van de berichten gezet waar het patroon te downloaden is.

For the weekend I finished the crocheted coasters. I want to wash them again and stiffen them even better. Earlier this month I have put a link in one of the messages where the pattern can be downloaded.


Zoals te zien op de foto's breekt de zon hier heerlijk door. Vanmiddag nog wat extra zaai- en potgrond kopen.
De tomatenplantjes zijn al verspeend. Nu nog de prei en de paprika.
De worteltjes komen buiten al op en de kat blijft uit de hoge bakken.

Fijne week iedereen!

As seen in the photos, the sun breaks through wonderfully here. This afternoon I hope to buy some extra seed and potting soil.
The tomato plants have been transplanted. Now I just have to do the same with the leeks and peppers.
The carrots come out already and the cat remains out of the high placed pots.

Nice week everyone!

Karamel:
100 ml water
4 eetlepels suiker
Water met suiker aan de kook brengen. 
Suiker in water laten oplossen. Niet roeren.
Als het lichtbruin wordt, mag je de pan een beetje schudden.
Het ruikt nu naar popcorn.
Karamel direct op een bakvel gieten.
Pas op voor je vingers: karamel is erg heet!
Na enkele minuten kun je het in stukken breken.

Caramel:
100 ml of water
4 tablespoons sugar
Boil water with sugar. Dissolve sugar in water. Do not stir.
If the color is light brown , you can shake the pan a little.
It smells like popcorn now.
Pour the caramel directly on a plate or backing paper.
Beware of your fingers: caramel is very hot!
After a few minutes you can break it into pieces.

woensdag 14 maart 2012

Biddag - Day of prayer


Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. 
Biddag voor de boeren en hun werk. 
In Nederland en daarbuiten. 
Daarbij moet ik denken aan de boeren in andere landen.
Boeren die uitgebuit worden.
voor weinig moeten werken.
Boeren die mij boontjes en andere groenten leveren uit landen waar de mensen zelf nauwelijks genoeg hebben.

Als ik voor de boeren bid, bid ik dan ook voor hen? 
Wat wil ik dan eigenlijk voor ze bidden? Dat ze zo door moeten blijven gaan? 
Dat de boontjes maar goed mogen groeien en naar Nederland gaan?
Of heb ik andere gebeden in mijn hart? En wil ik daar ook naar handelen?
Toegeven, heel origineel zijn deze gedachten niet. Zie hier ( de moeite waard!).
Maar vandaag moet ik er in het bijzonder aan denken.

Elke dag moet biddag zijn, hoor ik wel. Ja, dat is waar.
Alleen op een dag van vandaag wordt ik er wel extra bij bepaald, wat ik bid en hoe ik bid.
En ook de verantwoordelijkheid die bij het bidden komt kijken.
Ik heb wel eens horen zeggen dat als je voor iemand bidt, je iemand niet kunt haten (of slecht behandelen).
Dat geeft te denken.
Toch wel goed zo'n dag!

Naast de boeren en hun arbeid, zullen Nederlandse christenen vandaag in de kerk en daarbuiten voor de kerk, de wereld, ons land, de economie en de mensen en dieren rondom ons bidden. Mijn gebed is dat er kracht uit mag gaan van deze dag!

Gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
 

Biddag was vroeger nog meer dan nu gericht op boeren en hun werk, omdat Westerse landen zich toen ook erg op landbouw en veeteelt richtten. 
The day of prayer was first (more than nowadays) focussed on farmers and their work, because Western countries used to be very agricultural too. fairtrade boontjes/ fairtrade beans

***

Today is biddag (day of prayer) for crop and labor.
Biddag for farmers and their work.
In the Netherlands and beyond.
I think of the farmers in other countries.
Farmers who are exploited.
little need for work.

Farmers who deliver beans and other vegetables  to me from countries where the people barely have enough
themselves.
If I pray for the farmers, do I also pray for those farmers?
What do I pray for them? That they should keep going like this?
That their crops may grow well and that the beans may continue to go to the Netherlands?
Or do I have other prayers in my heart? And do I also want to act?
I admit it, these thoughts are not very original. See here (worth it!).

But today I must particularly remember.
Every day should be biddag, they say. Yes, that's true.
Only on this day I will be extra determined by what and how I pray.
 And also by the responsibility that is involved in prayer.
I once heard someone say that if you pray, you can not hate someone (or mistreat).
That makes you wonder.
So, still a good tradition this day!

Today Dutch Christians will pray
- in the church and outside the church for the farmers and their labor the world, but also for the world, our country, the economy and the people and animals around us. My prayer is that power may go out of this day!

Prayer for strength, courage and discernment

Lord, give us the strength to accept things that are inevitable.
Give us the courage to change the things that need to be changed.
And above all give us the wisdom to distinguish the two.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
 

"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."  (Jakobus 5:16)

“Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results.” (James 5:16)