zondag 25 december 2011

Eerste Kerstdag - First Day of ChristmasDe kerk staat niet op de foto's, maar we hadden geweldige diensten: een over de minst populaire Kersttekst (Openbaringen 12) (Gelinkt aan de geschiedenis van de wijzen en Jezus vlucht naar Egypte).
Church isn't on these photo's, but we had very good services: one about the least populair Christmasverse ( Revelations 12) (linked with the history of the wise man and Jesus departure to Egypte). 

Gisteren - Yesterday:


Wist u dat:
- Jezus al zo'n 2 jaar oud was toen de wijzen hem kwamen bezoeken?
- Jezus leven rustige en heftige periodes kent en dat dit ook voor Zijn volgelingen geldt?
- Hij ons in alle omstandigheden oproept Hem te volgen?
- Maria en Jozef de reis naar Bethlehem waarschijnlijk helemaal niet zo erg vonden? Dit wordt wel vaak gezegd, maar uit de Lofzang van Maria blijkt dat Maria de voorzeggingen uit de Schriften goed kende. Dus toen ze hoorde dat ze naar Bethlehem moest (wat ook was voorzegd), was dit voor haar een extra bevestiging en teken dat zij echt was opgenomen in het plan van God.


Op naar 2e Kerstdag met familie... Fijne dagen iedereen!Did you know?

- That Jesus was about 2 years old when the wise men came to visit him?
- that Jesus live had peaceful and violent times, and that this is also true for His followers?
- He calls us in all circumstances to follow Him?
- Mary and Joseph
probably did not care about their travel to Bethlehem  at all? The opposite is quite often said, but from the Canticle of Mary, she shows that the she knew the predictions from the Scriptures. So when she heard that she had to go to Bethlehem (which also was foretold), this was an additional confirmation for her that she really was included in the plan of God.


Up to the second day of Christmas ( we celebrate Christmas in 2 days here)! We hope to celebrate this day with family.

2 opmerkingen:

  1. Ziet er allemaal heel gezellig uit. Ik kijk regelmatig (soms meerdere keren per dag!) op je blog. Ik vind het inspirerend en ook ontzettend bijzonder om te zien dat er in deze tijd meer christelijke vrouwen zijn die eenvoudiger willen leven, en vrouw willen zijn zoals God het bedoeld heeft.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank je wel Nathalie! Fijn om te horen dat je er van geniet.

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.