maandag 7 november 2011

Familiehistorie ~ history of our family

 Vandaag weer verder aan het fotoboek van mijn overleden oma. Ze was zo'n eigenwijs, lief en bemoedigend persoon... dat ik het boek een hele tijd heb weggelegd omdat ik er een beetje weemoedig van werd. Maar nu is het tijd om het eindelijk eens af te maken!

Today I continued to work on the photobook of my late grandmother. She was such a sweet person with her own ways and she was a very encouraging person. So I'd put the book away for a while because it made me a little sad. But now it's the time to work on it again!
 Er zitten zulke prachtige foto's bij. Sommige dateren uit de jaren '30. Ook als het geen familie was zou ik de foto's nog interessant vinden! Rechts mijn oma met haar oudere zus.

There are such wonderful photo's in it. Some of them date from the thirties. I would even enjoy these photo's  if it wasn't family on them. On the right side you can see my grandmother and her older sister. De broer van mijn oma.

My grandmothers brother.
Oma met haar vriendin.

Grandma with her friend.


Een winterstudiofoto van mijn oma.

A studioshot in wintertime. My grandma.


Grandma: "In earlier days the notice of marriage was a bigger party than the wedding itself. 
Our party ended very strangly. The Germans came to arrest my brother. 
We hid him in bed between our neighbors."


De bruiloft ~ The weddingMijn opa in de keuken als kok aan het werk ~My grandpa at work in the kitchen. He was a cook.

Rechts met witte jas is mijn opa ~ On the right you can see my grandpa with a white jacket


Ik heb hem niet heel lang gekend, maar volgens mij heb ik wel het een en ander van hem geërfd:
hij heeft als kok, kleermaker en met paarden gewerkt. 
Laat ik nu ook houden van koken en paarden en kleding maken vind ik erg leuk, 
alleen ben ik daar nog wel lerende in... Maar toch... wel behoorlijk wat overeenkomsten!
En mijn andere opa werkte bij de plantsoenen en had een stukje land en kippen e.d. dus
daar zal de liefde voor de natuur en dieren ook wel vandaan komen.

I've not known him a long time, but I think I have inherited from him:
his cooking and sewing skills and his love for horses  (he was a cook, tailor and worked with horses.)
My other grandfather worked in the gardens and had a piece of land and chickens etc. So
  the love for nature and animals can easily come from him.

Volgens mij is dat mijn moeder met die mooie, grote witte strik! ~I believe that's my mother with the big white bow!

Ik voel me echt bevoorrecht met dit stukje familiegeschiedenis. 
Het is zo fijn om te weten waar je vandaan komt en wie er voor je waren. 
Ik ben me er van bewust dat lang niet iedereen dit weet of kan naspeuren.
Wat fijn om te weten dat God de Vader ons ongeacht wie we zijn als zijn kinderen wil aannemen 
zodat we altijd bij een gezin horen, onlosmakelijk verbonden aan elkaar!


I feel really privileged to have this piece of family history.
It's so nice to know where you come from.
I am well aware that not everyone knows their family history or can trace it.
How wonderful to know that our heavenly Father will adopt us
(no matter who we are) as his children
so we always are a family, inextricably linked to each other!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.