donderdag 10 november 2011

Adoptieblijdschap ~ Adopting with joy

We zijn zo dankbaar vandaag! Onze wens om een kindje te adopteren wordt steeds meer realiteit. Deze week hebben we officieel toestemming gekregen van het ministerie van justitie om een kindje te adopteren! God is goed! De volgende stap is naar de vergunninghouder die bemiddelt tussen ons en het land waar ons kindje vandaan kan komen. 

We are so grateful today! Our desire to adopt a child is becoming a reality. This week we have received official permission from the Ministry of Justice to adopt a baby/ child! God is good! The next step is speaking with a special bureau who mediates between us and the country where our baby may come from.

Mat 18: 19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

18:19 Again, I tell you the truth, if two of you on earth agree about whatever you ask, my Father in heaven will do it for you.

 
Ik vind het zo mooi dat de Bijbel vol staat van dankbaarheid maar ook vol van adoptie. God zelf adopteert zelfs! Ik heb mijn Bijbel geopend en vanochtend zoveel gedeeltes gevonden, dat ik maar een kleine keuze hier publiceer. Enjoy!

I find it so beautiful that the Bible is full of gratitude, but also full of adoption. God Himself does adopt! This morning I opened my Bible and found many areas about these things. I can only publish a small selection here. Enjoy!

Psalm 68

Overwinningslied
(…)
5b spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
6 Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning;
7a een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst,
(…)
12 De Heere gaf stof tot spreken;
de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger.
(…)

20 Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.
(…)

29 Uw God heeft uw kracht aan u geboden;
versterk, o God, wat U aan ons gedaan hebt!
(…)

36 O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.
Geloofd zij God!
8:3 But the godlyare happy;
they rejoice before God
and are overcome with joy.
68:4 Sing to God! Sing praises to his name!
Exalt the one who rides on the clouds!
For the Lord is his name!
Rejoice before him! 
68:5 He is a father to the fatherless
and an advocate for widows.
God rules from his holy palace.
68:6 God settles those who have been deserted in their own homes;

  Psalm 87
(…)
4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;
zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:
die zijn daar geboren.
5 Van Sion wordt gezegd:
Man voor man is erin geboren.
De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

6 De HEERE telt hen erbij,
wanneer Hij de volken opschrijft,
en zegt: Deze is daar geboren. Sela
7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:
Al mijn bronnen zijn in u!

87:4 I mention Rahab and Babylon to my followers.
Here are Philistia and Tyre,along with Ethiopia.
It is said of them, “This one was born there."
87:5 But it is said of Zion’s residents,
“Each one of these was born in her,
and the sovereign One makes her secure.”
87:6 The Lord writes in the census book of the nations,
“This one was born there.” (Selah)
87:7 As for the singers, as well as the pipers –
all of them sing within your walls. 
God adopteert zelf ook!
Psalm 27: 10 Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
Psalms 27:10 Even if my father and mother abandoned me,the Lord would take me i

2 Kor : 6: 18   en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.  
6:18 and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters,” says the All-Powerful Lord.
  
Efeze 1: 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
1:5 He did this by predestining us to adoption as his sons through Jesus Christ, according to the pleasure of his will – 1:6 to the praise of the glory of his grace that he has freely bestowed on us in his dearly loved Son.

Deze week was ik net weer begonnen met mijn kinderquilt/ lappendekentje. Ik was uitgenodigd bij een mevrouw bij ons uit de kerk, een ervaren quiltster. Het was heel inspirerend om daar te zijn en ze leerde me sjablonen maken uit schuurpapier. Dat hecht goed op de stof. Nu heb ik extra reden om de quilt snel af te maken!

This week I just started again with my baby quilt. I was invited by a lady from our church: an experienced quilter. It was very inspiring to be there and she did learn me how to create templates from sandpaper. It adheres well to the fabric. Now I have more reason to quickly finish the quilt!

1 opmerking:

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.